De opgravingen aan de Sint-Baafskathedraal brachten heel wat skeletten aan het licht
RV De opgravingen aan de Sint-Baafskathedraal brachten heel wat skeletten aan het licht

Al duizend skeletten gevonden onder Sint-Baafskathedraal

Tijdens de werken aan de Sint-Baafskathedraal zijn intussen al 1.000 skeletten aan het licht gekomen. Rondom de kathedraal was minstens 600 jaar lang het belangrijkste kerkhof van de stad gevestigd. Alle skeletten worden later begraven in grafkelders op Campo Santo.

De Sint-Baafskathedraal bouwt een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods. Tegen 8 oktober moet het klaar zijn maar ook de archeologen zijn er wel nog steeds aan de slag. In mei werd al duidelijk dat er grote hoeveelheden menselijke resten begraven lagen rondom de kathedraal. Er werden onder andere twee massagraven aangetroffen. Het kerkhof wordt op verschillende schilderijen, waaronder het Panoramisch Gezicht op Gent uit 1534, afgebeeld. Deze begraafplaats was eeuwenlang in gebruik, minstens vanaf het midden van de 12de eeuw tot in 1784. Dat er dan ook veel skeletten worden opgegraven is niet verwonderlijk. Deze week werd het 1.000ste skelet opgehaald en dat is volgens de archeologen maar een fractie van het aantal mensen dat op de begraafplaats is bijgezet.

Herbegraven

Na de opgravingen zullen een aantal skeletten verder onderzocht worden. Skeletten kunnen interessante informatie bevatten over het Gent van eeuwen geleden, over gezondheidszorg en hygiëne bijvoorbeeld. Dat is informatie die men in andere bronnen moeilijk  kan terugvinden. Voor de andere skeletten worden enkele leeggemaakte grafkelders ter beschikking gesteld op Campo Santo. Daarin zullen de skeletten op eerbiedwaardige wijze herbegraven worden. Er zullen ook gedenkplaten aangebracht worden bij de grafkelders. Ook in de kathedraal komt een gedenkplaat die zal herinneren aan de mensen die rond de kathedraal begraven zijn en wiens graf nu verstoord is.

De archeologen denken ook informatie uit een verder verleden te kunnen achterhalen. “Hoewel de opgraving nog niet afgerond is, is het nu reeds duidelijk dat het onderzoek een schat aan informatie zal opleveren. De opgraving zal bijvoorbeeld heel wat nieuwe inzichten geven over het landschap, de vegetatie en de bewoning in de Bronstijd (2000 - 800 v. Chr.), de IJzertijd (800 -57 v. Chr.) en de Romeinse periode”, zegt projectleider Janiek De Gryse.

Lees meer