2 Catherine de Zegher is definitief ontslagen als directeur van het MSK na de heisa rond Russische avant-gardekunst.
BELGA Catherine de Zegher is definitief ontslagen als directeur van het MSK na de heisa rond Russische avant-gardekunst.

Catherine De Zegher definitief geen museumdirecteur meer

Na audit over (valse?) Russische kunst beslist stad over toekomst MSK

De Russische avant-gardekunst die in het najaar van 2017 in het MSK tentoongesteld werd, heeft Marie-Catherine de Zegher definitief de das omgedaan. Het Gentse schepencollege heeft beslist dat ze niet langer directeur van het Museum voor Schone Kunsten is. Ze werd eerder al preventief geschorst. Er loopt ook nog een strafonderzoek naar de zaak. De audit waarop de stad zich baseert voor het ontslag, is door het parket in beslag genomen.

In oktober 2017 stelde het MSK een tentoonstelling voor met 24 werken van Russische avant-gardekunstenaars. Die waren afkomstig van de privécollectie Stichting Dieleghem van Igor Toporovski uit Jette. Die leende ze uit aan het MSK, als vriendendienst. Meteen rezen in internationale kunstmiddens vragen over de echtheid van de werken, maar museumdirecteur Marie-Catherine de Zegher hield in eerste instantie het been stijf en liet de werken hangen. Uiteindelijk werden ze verwijderd, en in januari 2018 was er een inval van het gerecht in het museum, én op het kabinet van toenmalig cultuurschepen Annelies Storms (sp.a). Zonder resultaat, want de werken waren intussen terug bij Toporovski in Jette. Daar werden ze in beslag genomen. De stad Gent bestelde in maart bij Ernst & Young Special Business Services een audit, om na te gaan hoe de procedure om de werken tentoon te stellen was verlopen.

De stad Gent heeft het eindrapport nu ingekeken. “Bij de audit werd gekeken of de internationale richtlijnen inzake bruikleen werden gevolgd. Daarnaast werd onderzocht of het MSK handelde conform de internationale referentiepraktijken in andere musea. Hiervoor werden de bestaande regels, procedures en afspraken bekeken. Daarnaast werden interviews afgenomen met betrokken personeelsleden van het MSK en vertegenwoordigers van een aantal internationaal erkende referentiemusea. Ook de documenten en gegevens van het onderzoek van authenticiteit en herkomst door het MSK werden gedetailleerd in kaart gebracht.”

Vervalst of niet?

De stad zal het rapport verder analyseren , om te bekijken of procedures nog moeten aangepast of verfijnd worden in de toekomst. “Wel hebben we beslist dat Marie-Catherine de Zegher niet langer directeur van het MSK is”, zegt personeelsschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Ze werd al geschorst in afwachting van de resultaten van de audit.” de Zegher blijft wel ambtenaar bij de dienst Cultuur, Sport en Vrije Tijd. Vraag is voor hoe lang, want er loopt ook nog een interne tuchtprocedure én een gerechtelijk onderzoek. De stad wil omwille daarvan geen verdere uitleg geven. Of de Russische kunstwerken nu al dan niet vervalst waren, is nog steeds niet uitgeklaard.

Het parket nam de audit van Ernst & Young intussen dus in beslag, en wenst daar geen verklaring over af te leggen. Behalve het onderzoek en de tuchtprocedure tegen De Zegher, loop overigens ook nog een ander onderzoek. De Zegher zelf ook klacht in, voor laster, tegen de Gentse cultuurschepen Sami Sougir en tegen de stad Gent, die ze pestgedrag toedicht. 

2 Een werk uit de Toporovski-collectie.
BELGA_HANDOUT Een werk uit de Toporovski-collectie.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer