Dan toch geen verlies van vakantiegeld voor de medewerkers van de ouderenzorg bij de stad Gent.
RV Dan toch geen verlies van vakantiegeld voor de medewerkers van de ouderenzorg bij de stad Gent.

Dan toch geen financieel verlies voor ‘helden van de zorg’. Stad en vakbonden akkoord om regeling te herbekijken

Na het vlammende betoog van vakbondsman Peter Wieme en de snedige tussenkomsten van PVDA en N-VA in de gemeenteraad, is de stad toch opnieuw rond de tafel gaan zitten met de vakbonden van de ouderenzorg. Dat hun medewerkers er financieel op achteruit zouden gaan, net nu, dat pikten de vakbonden niet.

Schepen Bram Van Braeckevelt riep na de commotie de vakbonden opnieuw rond de tafel. Ondanks de woede draaide dat uiteindelijk toch uit op een constructief overleg, zo melden de stad en de vakbonden in een gezamenlijk bericht. “Het bleek al snel dat alle partijen – schepen Van Braeckevelt maar ook schepen Rudy Coddens en de vakbonden – verder willen samenwerken. “We zijn het erover eens dat het sociaal akkoord van december 2019 een goede basis biedt”, klinkt het nu. In dat akkoord werden de krijtlijnen vastgelegd om alle statutairen en contractuelen die bij de stad werken – 7.000 in totaal – dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven. Alleen bleek dat akkoord nadelig voor de medewerkers in de woonzorgcentra van de stad. Heel concreet zouden zij vakantiegeld verliezen, en de compensatie die de stad daarvoor voorzag, volstond niet volgens de vakbonden.

We zorgen we er samen voor dat er geen financieel verlies zal zijn voor de personeelsleden uit ouderenzorg

Stad en vakbonden

“Het meest gevoelig punt binnen dat sociaal akkoord was de toepassing van het publiek vakantiestelsel voor contractuelen”, klinkt het nu. “Stad en vakbonden zijn het erover eens dat zo’n vakantiestelsel voordelen heeft, echter met een ongewenst neveneffect voor medewerkers met bijzondere prestaties in de zorg, vanaf 2022. Het stadsbestuur gaf nu aan begrip te hebben voor de vraag van de vakbonden om voor deze medewerkers een structurele oplossing uit te werken, die verder gaat dan de looptijd van het sociaal akkoord. Op die manier zorgen we er samen voor dat er geen financieel verlies zal zijn, nu en in de toekomst, voor de personeelsleden uit ouderenzorg en dat iedereen erop vooruit gaat met het sociaal akkoord. Het stadsbestuur en de vakbonden engageerden zich vanavond om op korte termijn samen naar die structurele oplossing te zoeken.”

Méér, niet minder

Tom De Meester van PVDA reageert alvast tevreden. “Het is een goede zaak dat deze nieuwe regeling wordt teruggetrokken”, stelt hij. “Wij stemden als enige partij tegen dit besluit. Minder vakantiegeld voor de helden van de zorg is onaanvaardbaar. We hopen dat er nu werk wordt gemaakt van een akkoord dat wel gedragen wordt door personeel en vakbonden. Onze helden van de zorg verdienen méér vakantiegeld, niet minder.”

Lees meer