Iedereen die wil mag zijn zeg doen over de beleidsnota's van de stad.
Wannes Nimmegeers Iedereen die wil mag zijn zeg doen over de beleidsnota's van de stad.

Geef uw mening over wat de stad van plan is

Het Gentse stadsbestuur heeft 3 data vastgelegd waarop stevig gedebatteerd kan worden over de beleidsnota’s. Daarin staat wat dit bestuur van plan is te doen. Voor wie zo graag kritiek spuit op Facebook en Twitter: nu kan het in het echt, face to face.

Onder de noemer ‘Stadhuis binnenstebuiten’ organiseert het stadsbestuur gratis debatcafés. Elke Gentenaar kan deelnemen, en rechtstreeks in debat gaan met de schepenen en de burgemeester over de plannen voor Gent voor de periode 2020 – 2025. Wie wil deelnemen noteert alvast 28 maart, 9 mei en 12 september in zijn of haar agenda. Per dag worden een aantal thema’s behandeld, niet alles door elkaar dus. Het startpunt is telkens de Gentse gemeenteraadszaal in het stadhuis. Van daar gaat het in kleinere groepen naar enkele locaties vlakbij. Zo worden er in totaal 29 debatcafés op poten gezet.

De deelnemers krijgen eerst een korte toelichting over de beleidsnota die klaarligt. Daarna trekken de deelnemers met de bevoegde schepenen naar afzonderlijke debattafels op verschillende locaties op wandelafstand van het stadhuis. Aan de debattafels kunnen de deelnemers zich uitspreken over de beleidsdomeinen en hun eigen aandachtspunten meegeven. Ze kunnen ook aangeven op welke manier en rond welke thema’s ze zich verder willen engageren. Op basis van de inbreng tijdens de debatcafés worden de beleidsnota’s nog bijgestuurd, voor ze finaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring. 

“Om zoveel mogelijk te werken op maat van kwetsbare Gentenaars, is het programma op voorhand besproken met mensen in armoede”, klinkt het bij bevoegd schepen Astrid De Bruycker (sp.a). “Goede plannen zijn gedragen plannen, en houden rekening met de mening van wie in de stad woont, werkt en verblijft.” Alle beleidsnota’s zijn momenteel in opmaak en moeten eind 2020 goedgekeurd zijn door de gemeenteraad. Wat al klaar is, staat hier.

Inschrijven voor de debatcafés is aangewezen en kan vanaf 20 februari via www.go.stad.gent/beleidsnotas. Geen internet? Bel Gentinfo op 09 2101010.

Lees meer