Wannes Nimmegeers

Gentenaars staan almaar kritischer tegenover toerisme

De Gentenaars hebben steeds meer hun bedenkingen bij de toename van het toerisme in de stad. Drie op de vier Gentenaars hebben het gevoel dat het aantal toeristen is toegenomen. Vooral groepen en cruisetoeristen blijken niet echt populair te zijn. Bij het overgrote deel van de Gentenaars blijkt trots voor hun stad wel nog altijd de bovenhand te nemen boven ergernis aan toeristen.

Toerisme Vlaanderen bevroeg 1.373 Gentenaars over hun mening over toerisme in hun stad. Daaruit blijkt dat bezorgdheid over de leefbaarheid van de stad toeneemt vergeleken met de bevraging van 2017.

Gent is overduidelijk niet langer die verborgen parel waar de internationale reismagazines en kranten al eens graag mee uitpakken. Intussen kennen de toeristen en de reisorganisaties Gent maar al te goed. Dat blijkt uit zowat alles. Het aantal overnachtingen, de bezoekersaantallen van de monumenten en gewoon het algemeen gevoel in de binnenstad.

Leefbaarheid

Uit de Gentse resultaten blijkt dat 71% van de Gentenaars toerisme steunt en wil dat het toerisme in Gent belangrijk blijft. Toch neemt de algemene steun voor het toerisme af in vergelijking met het eerste onderzoek in 2017. Ook opmerkelijk: van alle Vlaamse kunststeden is Gent de enige stad waar opmerkelijk meer kanttekeningen worden geplaatst bij het toerisme in de stad. Zo’n 32% geeft aan dat de leefbaarheid vermindert onder druk van het toerisme. Nog eens 16% geeft zelfs aan dat toerisme overlast veroorzaakt. In beide gevallen gaat het om een significante stijging in vergelijking met 2017. Ook opmerkelijk: 40% van de Gentenaars wil minder groepstoeristen terwijl dat in 2017 maar een ergernis was bij 23% van de ondervraagden. In vergelijking met de andere kunststeden is de Gentenaar in dat opzicht duidelijk kritischer. Ook Airbnb ligt niet goed bij heel wat Gentenaars. Zowat 45% vindt dat dergelijke vakantieverhuur wonen in Gent duurder maakt.

Fierheid

“Gentenaars zijn terecht fier op hun stad en vinden Gent het bezoeken waard. Laat ons dat zo houden. Want tegelijkertijd stijgt ook de bezorgdheid over de leefbaarheid van Gent”, aldus schepen van toerisme Bram Van Braeckevelt. “We weten dat de impact van toerisme nog zal stijgen in de toekomst. De resultaten uit de bevraging tonen aan dat de keuze voor een proactieve aanpak met ons stadsdebat een belangrijke is. We brengen Gentenaars samen om het evenwicht te zoeken tussen een aantrekkelijk, bruisend Gent en de draagkracht van de Gentenaars”, zegt hij.

Een dergelijk onderzoek maakt het de stad niet makkelijker. Toerisme laat zich maar heel moeilijk sturen. Het Van Eyck-jaar zit er aan te komen en dat zal het komende jaar nog meer toeristen lokken dan gewoonlijk. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) sprak deze week zelfs over ‘miljoenen’ buitenlandse toeristen. De stad staat dan ook voor een moeilijke evenwichtsoefening.

Lees meer