Helft ondernemers ziet omzet dalen

Uit een enquête van Unizo bij haar leden blijkt dat bijna 52% het laatste halfjaar een omzetdaling ziet, 8,5% spreekt over een omzetstijging en 39,7% ziet geen verschil. 28,4% beoordeelt het circulatieplan als zeer slecht en 7,1% als zeer goed.


Het was een online, niet anonieme enquête bij 1.000 leden in het centrum van Gent. Unizo kreeg 141 antwoorden of 1 op 8. "Het was een hoogdrempelige enquête, met veel open vragen", verklaart Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen de lage respons.


"Verder vindt de meerderheid dat Gent voldoende tot goed bereikbaar is, maar op dat vlak vormt de negatieve communicatie een probleem. 73% vindt de parkeertarieven te hoog, en 1 op 3 zegt in 2018 niet meer op dezelfde partij te zullen stemmen als in 2012." Unizo vraagt concrete acties, zoals een positieve communicatie rond bereikbaarheid in de volledige provincie, beter signalisatie naar parkings, én een verlaging van de parkeertarieven.


"Aan de signalisatie kan inderdaad gewerkt worden, en we moeten ook de P&R en de tarieven beter communiceren", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Qua parkingtarieven zie ik dat we alvast niet duurder zijn dan Antwerpen. Maar ik wil zeker samenzitten met Unizo." Middenstandsschepen Christophe Peeters (Open Vld) wil een verlaging van de tarieven in ondergrondse parkings op de politieke agenda zetten. (VDS)

Lees meer