Na prikactie: Volvo (ont)slaat terug

NU AL 16 ARBEIDERS WEG PERSONEELSLEDEN NEMEN JURIDISCHE STAPPEN

Bij Volvo Cars hebben intussen al minstens 16 arbeiders hun ontslag gekregen omwille van de onaangekondigde prikactie van vorige week. Een tiental onder hen heeft alvast een advocaat onder de arm genomen om hun ontslag aan te vechten. "De band draait nu sneller dan voor de staking van september toen we de werkdruk aankaartten. Maar niemand durft nu nog te staken", klinkt het.

Vorige week hielden een 200-tal arbeiders in de fabriek een actie die ongeveer anderhalf uur duurde. Ze legden het werk neer om de toegenomen druk in de fabriek aan te klagen. "Toen we in september staakten, was de druk al heel hoog en sindsdien nam hij zelfs nog toe. Er moeten meer auto's afgewerkt worden dan ooit tevoren", zeggen enkele ontslagen arbeiders. "We zeggen dat al maanden aan onze teambegeleiders, maar onze boodschap bereikt nooit de oren van de hogere bazen. Daarom werd het werk stilgelegd."


"De situatie was niet meer veilig. Op elke post hangt een touw dat ervoor zorgt dat de band even stilvalt. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als men een opdracht niet tijdig kan uitvoeren of als er een technisch probleem is. Dat touw hangt er voor de veiligheid en om ervoor te zorgen dat auto's perfect afgewerkt raken. Maar als we aan het touw trekken komt onze teambegeleider die band meteen weer starten. Hij staat onder druk van zijn supervisor om de band zo weinig mogelijk te laten stilvallen. We kregen voortdurend te horen dat de Chinese bazen de fabriek uit Gent zouden weghalen als de band stilviel. Nochtans gebeurde dat niet uitzonderlijk vaak."

Aanstokers

Meteen na de actie werden negen arbeiders ontslagen. Deze week volgen er nog eens zeven en de kans bestaat dat er nog meer zullen volgen. "De directie zei dat ik als voorbeeld moest dienen voor de rest en dat er nog meer ontslagen zouden volgen", zegt één van hen. "Men beschouwt iedereen die ontslagen is als 'aanstokers', maar dat is helemaal niet zo. In veel gevallen ging het om arbeiders die gewoon mee liepen met de rest. Zij zitten nu zonder job omdat ze het eens waren dat er een probleem is op de werkvloer."

Advocaat

Een tiental voormalige arbeiders heeft alvast een advocaat onder arm genomen. "Dit is een vrij uitzonderlijk geval omdat het hier om meerdere ontslagen tegelijkertijd gaat", zegt raadsheer Mario Van Essche. "Opvallend is daarbij dat bij de meesten dezelfde reden werd aangegeven, namelijk dat ze niet meer passen in de organisatie van Volvo Cars. Nochtans gaat het hier om mensen met jaren ervaring bij Volvo Cars, die ook niet zomaar te vervangen vallen. Mensen met minder ervaring zullen hun posten moeten overnemen waardoor de band nog meer zal stilvallen", zegt hij. De raadsman heeft inmiddels een gesprek aangevraagd bij Volvo Cars, maar dat werd geweigerd. "We doen nog een poging om de zaak in der minne te regelen. Sowieso willen we een uitgebreide motivatie voor de ontslagen en dan kunnen we beginnen denken aan juridische stappen. Hoe dan ook gaat het om werknemers met een uitmuntende reputatie."


Opmerkelijk was dat ondanks de ontslagronde nieuwe stakingen uitbleven. "Na de staking van september kregen al enkele mensen een waarschuwing. Zij durfden al niet meedoen aan de actie. Nu er zo veel ontslagen vallen durft niemand nog iets. Op de werkvloer heerst angst, iedereen vreest er voor zijn job. Zelfs de vakbonden doen niets."

"Absolute onzin"

Bij Volvo is men zeer karig met commentaar. "Dat hier een angstcultuur zou heersen, is absolute onzin en verder wens ik geen commentaar te geven op deze zaak", aldus woordvoerder Mark De Mey.

Lees meer