Parkeerkaart voor aannemers in de maak

De Gentse N-VA-afdeling vraagt aan de stad om parkeerkaarten te voorzien voor vaklui zoals loodgieters of elektriciens. De N-VA hield gesprekken met een focusgroep met handelaars, ondernemers, bezoekers en werknemers van de stad Gent. "Uit de bevraging blijkt dat de knippen voor veel frustratie zorgen, het vergunningensysteem voor de autovrije zone omslachtig is, de parkeertarieven te hoog zijn en de P+R-parkings ondermaats", klinkt het.


Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem stelt op de gemeenteraad voor om een parkeerkaart voor vaklui in te voeren. "Met zo'n 'interventiekaart' kan men dan parkeren op bewonersplaatsen die overdag toch vaak leeg staan. Dat is een win-win voor iedereen: centrumbewoners vinden weer makkelijker vakmensen die willen komen, en vakmensen kunnen terug in de buurt van hun klanten parkeren", klinkt het. "Het klopt dat aannemers moeilijkheden hebben om een parkeerplaats te vinden", erkent schepen van Mobiliteit Watteeuw (Groen). "Er zijn echter een aantal juridische obstakels om dit voorstel te realiseren. We werken aan een oplossing in het kader van de evaluatie van het circulatieplan. Er komt een parkeerkaart voor aannemers." (YDS)

Lees meer