3 Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.
Jill Dhondt Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

Schepen Elke Decruynaere brengt bezoek aan zomerschool voor anderstalige nieuwkomers: “De leerlingen worden al warm gemaakt voor het nieuwe schooljaar”

Het was een race tegen de klok, maar het is toch gelukt om de zomerscholen aan het einde van augustus op poten te zetten. Schepen Elke Decruynaere bracht deze namiddag een bezoek aan één van de scholen om het enthousiasme van de leerkrachten en de leerlingen op te snuiven.

Kwetsbare kinderen en jongeren hebben door de coronacrisis een verhoogd risico op leerachterstand. Ze hebben vaak een gebrek aan internettoegang, een stille leerplek of de nodige ondersteuning. Om hun toch klaar te stomen voor het volgende schooljaar, richtte de Stad samen met de scholen acht zomerscholen op voor een zeshonderdtal leerlingen. De KTA-GITO Groenkouter in Sint-Amandsberg was er één van, daar kwamen de laatste twee weken een kleine veertig anderstalige nieuwkomers langs.

Workshops

“Het gaat om leerlingen die hier een OKAN-opleiding volgen en volgend schooljaar doorstromen naar een reguliere opleiding”, zegt coördinator Fay Lootens. “De laatste maanden voor ze doorstromen zijn zo belangrijk, maar die vielen net weg door de lockdown. Met de zomerscholen konden we de leerlingen nog twee weken een veilige plek geven waar ze nog wat leerstof konden zien, hun Nederlands oefenen en overlevingstechnieken meenemen voor volgend jaar. De jongeren werden onderverdeeld in vier groepen, op basis van de richting die ze binnen enkele dagen volgen. In de voormiddag kregen ze telkens les en in de namiddag volgden ze ontspannende workshops zoals dansles, muziekles en een kayaktocht.”

3 In de namiddag was er steeds een ontspannende workshops gepland, zoals een capoeira initiatie.
Jill Dhondt In de namiddag was er steeds een ontspannende workshops gepland, zoals een capoeira initiatie.

Leerhelden

Elke Decruynaere bracht de leerlingen deze namiddag een bezoek, op het moment dat een deel deelnam aan een capoeira initiatie en een ander deel aan een muziekles. “Zonder de inzet van de scholen was dit niet gelukt”, zegt ze tevreden. “Vanuit de Stad hebben we geholpen met de administratie, met extra subsidies en met de invulling voor de namiddagen, maar zonder hen stonden we hier nu niet. Vooral de drive van de directie en de leerkrachten van de OKAN-scholen viel me op. Zij hebben eind vorig jaar bovenmenselijke inspanningen geleverd om hun leerlingen te bereiken, en velen geven nu nog eens hun vakantie op. Dat zegt veel over hun inzet.”

“We doen het voor de leerlingen”, reageert één van de leerkrachten die zich vrijwilliger stelde. “We willen hen nog zo veel mogelijk kansen geven naar het nieuwe schooljaar toe. Dankzij de zomerscholen zijn ze al terug wat opgewarmd om weer in het schoolleven te vliegen.”

3 Een deel van de leerlingen volgde een muziekles.
Jill Dhondt Een deel van de leerlingen volgde een muziekles.

Code geel

De anderstalige nieuwkomers starten over enkele dagen in code geel, net zoals de andere schoolgangers in Gent. Dat wil zeggen dat alle leerjaren van het lager en middelbaar onderwijs naar school mogen. De kans bestond dat dit vanaf de tweede week nog zou veranderen, maar schepen Decruynaere ziet dat voorlopig niet gebeuren. “Op basis van de besmettingscijfers in Gent, is er op dit moment geen indicatie om vanaf de tweede week naar code oranje te gaan. Maar we houden uiteraard de vinger aan de pols. Wel belangrijk: moest er toch worden overgegaan naar code oranje of rood, dan kunnen kwetsbare leerlingen zoals de kinderen van de zomerscholen, toch naar school blijven komen. Dat was op het einde van vorig schooljaar ook al het geval.”

Lees meer