Voor Arthur betekende CliniPup een grote hulp.
Foto Gianni Barbieux Voor Arthur betekende CliniPup een grote hulp.

Spelenderwijs richting operatietafel

GAME BEREIDT KINDEREN VOOR OP INGREEP IN UZ GENT

De angst en pijn van een kind verminderen door hen spelenderwijs voor te bereiden op een operatie. Dat is het opzet van het onlinespelletje 'CliniPup' dat uitgetest wordt in het chirurgisch dagcentrum van het UZ Gent. Een primeur in ons land.

Waarom mag je niks eten voor je geopereerd wordt? Waarvoor dienen al die toestellen in een operatiezaal? Kinderen zitten vaak met een pak vragen voor een ingreep en ouders hebben daar niet altijd een pasklaar antwoord op. Om dat euvel te verhelpen, loopt sinds kort een proefproject in het UZ Gent.


Het Gentse bedrijf MindBytes ontwikkelde het spel CliniPup op basis van ervaringen van dokters en verpleegkundigen van de universitaire ziekenhuizen in Gent en Leuven. "In het spel spreekt het kind met CliniPup, een hondje dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen, hun taal spreekt en hen adviseert", verduidelijken studenten geneeskunde Lara Seldenslach en Amber Vanhulle, die het project begeleiden samen met medisch psychologe Eline Van Hoecke. Dr. Matthyssens en prof. dr. Coppens leiden het project mee in goede banen.


Uit onderzoek blijkt de nood aan bijkomende informatie voor jonge patiëntjes hoog. "Duizenden kinderen ondergaan elk jaar een ambulante chirurgische ingreep, waarbij 40 tot 60 procent de dag voor de operatie ernstige angst ondervindt en 30 procent matige tot ernstige pijn lijdt na de operatie. Andere studies tonen aan dat pijn en angst sterk met elkaar verbonden zijn. Een onzorgvuldige behandeling van deze angst en pijn kan trauma's veroorzaken", zeggen Seldenslach en Vanhulle.

Angstmonsters

Het interactieve spelletje zit momenteel nog in een testfase. Gezinnen waarvan kinderen een operatie ondergaan in het chirurgisch dagcentrum van het UZ Gent kunnen kiezen om aan het project mee te werken om de doeltreffendheid van het spelletje te bewijzen. Voor de 8-jarige Arthur, die eind februari onder het mes ging, en zijn mama An Lodewijkx betekende CliniPup alvast een grote hulp. "Als ouder heb je niet altijd een antwoord klaar op de vragen van je kind voor zo'n operatie. We hebben thuis wel een boekje over een kleuter die in het ziekenhuis verblijft, maar dit onlinespelletje biedt veel meer mogelijkheden", zegt de mama. Haar zoontje beaamt. "Zo'n spelletje vind ik veel leuker dan een boekje. Door de angstmonstertjes weg te klikken, had ik minder schrik voor de operatie én ik kon er ook nog punten mee verdienen", lacht Arthur.


CliniPup bestrijdt niet enkel de angstgevoelens van kinderen voor een operatie, maar kan ook de pijn verzachten na een ingreep. "Het spel leert kinderen via animaties over pijn te praten, zodat hun ouders hen de juiste medicatie kunnen geven. CliniPup kan zo een positieve impact hebben op het genezingsproces na de operatie", klinkt het.

Lees meer