Het Sint-Gerardusschooltje in de buurt van het UZ is nog altijd niet gered.
Foto Gianni Barbieux Het Sint-Gerardusschooltje in de buurt van het UZ is nog altijd niet gered.

Strijd om schooltje Wereldexpo blijft

TEGEN ALLE VERWACHTINGEN IN: SINT-GERARDUSSCHOOL NIET BESCHERMD

Het Sint-Gerardusschooltje in de buurt van het UZ leek gered, toen het voorlopig beschermd werd door de minister van onroerend erfgoed. Tegen alle verwachtingen in komt er geen definitieve bescherming, en kan dit stuk erfgoed toch gesloopt worden.

De werkgroep 'Red het laatste gebouw van de wereldtentoonstelling 1913' heeft hemel en aarde bewogen om 'hun' schooltje beschermd te krijgen. Het gebouw aan de Harelbekestraat dreigde immers te verdwijnen door uitbreidingsplannen van warenhuis Aldi. "Toen in 2013 de Wereldtentoonstelling van 100 jaar eerder werd herdacht, wist nog niemand van het bestaan van dit gebouw af", zegt Evert Vandenberghe. "Het blijkt het originele gebouw te zijn dat in het Citadelpark stond, in het 'moderne dorp' van de toenmalige expo. Na de tentoonstelling is het schooltje afgebroken en hier weer opgebouwd. Op nog geen 9 maanden tijd was het verplaatst en zaten er kinderen in de schoolbanken."

Moederschool

"In de zomer van 2013 hebben we met de buurt het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed op de hoogte gebracht, die het gebouw prompt op de vastegestelde inventaris voor onroerend erfgoed zet. In 2016 volgde verder onderzoek. Het schooltje werd voorlopig beschermd. Het komt zelden of nooit voor, maar hier gebeurde het toch: er kwam geen definitieve bescherming voor het gebouw. Nochtans is intussen gebleken dat het een 'moederschool' is, het prototype voor landelijke schooltjes in die tijd. We hebben al 100 scholen gevonden die naar dit model zijn gebouwd. Er zijn meer dan genoeg redenen om het gebouw wel te beschermen, maar om politieke redenen gebeurt het niet. En de Gentse politiek wil zich - vlak voor de verkiezingen - niet in de discussie mengen."

Hopen op goede afloop

Ondertussen diende Aldi een nieuwe bouwaanvraag in, waarvoor het schooltje dus opnieuw gevaar loopt. Toch stelt de warenhuisketen zich begripvol op. "Bij de vorige onderhandeling waren ze al bereid om de voorgevel elders terug op te bouwen", zegt Vandenberghe. "We achten het niet onmogelijk dat Aldi tot meer bereid is. Tot slot van rekening kan iedereen hier winnen. Als het schooltje heropgebouwd wordt, blijft de erfgoedwaarde bestaan, krijgt de armenwerking die er huist een nieuw gebouw, én kan Aldi uitbreiden. Wij blijven hopen op een goede uitkomst."


De werkgroep verzamelde alle mogelijke info over het gebouw op moederschool.wordpress.com

Lees meer