Onder meer bij de groendienst zit een deel van het personeel thuis wegens tijdelijk werkloos
Wannes Nimmegeers Onder meer bij de groendienst zit een deel van het personeel thuis wegens tijdelijk werkloos

Tijdelijk werkloos stadspersoneel heeft geluk: stad past lonen bij

Heel wat mensen zijn in deze barre coronatijd al dan niet tijdelijk hun job kwijt. Sommigen vallen terug op helemaal niks, anderen worden ‘technisch werkloos’ en verliezen daardoor een deel van hun loon. De stad Gent heeft beslist om dat deel bij te passen voor het stadspersoneel dat noodgedwongen thuis zit.

Door de coronamaatregelen is de dienstverlening van de stad Gent aangepast. In sommige diensten worden de activiteiten noodgedwongen afgebouwd, zoals bijvoorbeeld bij de wegendienst en de groendienst. Voor het personeel van deze diensten is er daardoor minder werk. Waar mogelijk zorgt Gent voor andere taken binnen de brede stadsorganisatie. Maar dat lukt niet altijd, en dus zitten sommige collega’s zonder werk. Voor hen werkte het stadsbestuur een regeling uit.

Dienstvrijstelling

Voor statutaire ambtenaren bestaat ‘dienstvrijstelling’, een stelsel met behoud van loon. Contractuelen kunnen daar geen beroep op doen, en vallen terug op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, en dus op maximaal zeventig procent van hun loon. Voor hen doet het stadsbestuur nu een extra inspanning door de lonen bij te passen tot ongeveer honderd procent. De stad Gent trekt zo het gelijkwaardigheidsprincipe door voor de eigen medewerkers, ongeacht hun statuut. Alle collega’s die vallen onder tijdelijke werkloosheid of dienstvrijstelling blijven oproepbaar. Wie niet oproepbaar wil zijn, moet verlof nemen of officieel ziek zijn. “Voor collega’s in de getroffen diensten zou het terugvallen op zeventig procent inkomen een groot probleem zijn”, zegt personeelsschepen Bram Van Braeckevelt. “Voor hen willen we er zijn. Het is belangrijk dat collega’s zo veilig mogelijk kunnen blijven doorwerken. Daardoor blijft onze dienstverlening zo goed mogelijk behouden. De creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers, met een hart voor de Gentenaars, daar heb ik alleen maar lof voor.”

Lees meer