2
Wannes Nimmegeers

Vanaf deze zomer werken op Dampoort om stadsring te verleggen

Tegen 2023 moet de stadsring verlegd zijn van Dok-Noord naar de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan. Er moeten de komende jaren een pak ingrepen gebeuren. Deze zomer starten de werken voor een vernieuwd kruispunt aan de Koopvaardijlaan met de Dampoort en dat alleen al zal twee jaar lang voor hinder zorgen.

Tegen 2023 moet de Verapazbrug er staan. De eerste voorbereidende werken daarvoor moeten op korte termijn beginnen. In 2020 zullen vooral nutsleidingen worden aangelegd. Vanaf 2021 start de eigenlijke heraanleg van de brug. Die is van groot belang voor heel de noordelijke rand van Gent. Eens de brug er ligt, zal verkeer dat de stad in en uit moet niet meer langs de Muide moeten rijden. Ook de Dampoort zelf zal voor een deel ontlast worden. De weg tussen Dok-Noord en Dok-Zuid kan daardoor zelfs autoluw gemaakt worden.

Dat betekent ook dat de stadsring verschuift in de richting van de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Vandaag wordt die maar matig gebruikt en dat valt ook te merken aan het kruispunt van de Koopvaardijlaan met de Dampoort. Het kruispunt lijkt er niet meer dan een bijkomstigheid tussen al het andere verkeer. Op termijn moet het één van de drukste kruispunten van de stad worden. Daarom starten in mei de eerste werken om er een volwaardig kruispunt met verkeerslichten van te maken.

Veiliger

De Koopvaardijlaan zelf krijgt een nieuwe inrichting. De parkeerstrook verdwijnt er en zal staduitwaarts een tweede rijstrook vormen. Op die manier kan meer verkeer de rotonde verlaten. Op het kruispunt worden ook nog eens vier nieuwe verkeerslichten geplaatst. Dat moet afdraaien richting Koopvaardijlaan een pak veiliger maken dan nu het geval is.

De bushalte die nu het zicht belemmert verdwijnt. In de plaats komt er een uitgebreid busstation aan het uiteinde van de Antwerpsesteenweg.

Er komt een stuk dubbelrichtingsfietspad bij, zodat na de werken fietsers tussen Kleindokkaai en de Antwerpsesteenweg een dubbelrichtingsfietspad kunnen nemen. Aan de Koopvaardijlaan komen verkeerslichten voor fietsers. Op het Antwerpenplein wordt het fietspad achter de bushaltes aangelegd wat een stuk veiliger zal zijn.

Twee jaar

Ook rioleringswerken voor het Octrooiplein en het Antwerpenplein staan op de planning. De werken starten officieel in mei maar zullen vooral vanaf de zomer duidelijk merkbaar zijn. De werken worden over een periode van twee jaar uitgespreid. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt voor hinder maar probeert die wel te beperken. “We zullen in verschillende fasen werken, om zo veel mogelijk verkeersbewegingen per fase open te houden. Enkel de Koopvaardijlaan moet volledig onderbroken worden tijdens de werken”, klinkt het.

Ook verderop aan de Afrikalaan zijn er werken gepland om het verkeer vlotter de stad in en uit te krijgen. Ter hoogte van de nieuwe Verapazbrug komt er een soort rotonde om verkeer af te leiden. Of ook het kruispunt ter hoogte van de Vliegtuiglaan wordt aangepakt, is momenteel nog niet duidelijk. AWV hint wel al naar een geplande heraanleg van de Land van Waaslaan.

2 De werken aan de Dampoort, het Antwerpenplein en de Koopvaardijlaan.
AWV De werken aan de Dampoort, het Antwerpenplein en de Koopvaardijlaan.

Lees meer