De Kringloopwinkel verhuist en maakt plaats voor een middelbare Freinetschool.
Frank Eeckhout De Kringloopwinkel verhuist en maakt plaats voor een middelbare Freinetschool.

Keerpunt start middelbare Freinetschool in Geraardsbergen

De vzw Freinetscholen Keerpunt opent in september zeven nieuwe middelbare Freinetscholen, verspreid over Vlaanderen. Eén daarvan komt in de Abdijstraat in Geraardsbergen, waar nu nog de Kringloopwinkel is. “Het gebouw leent zich perfect als school. Begin juni moet het gebouw al schoolwaardig zijn", zegt Anaïs Govaerts.

Het dochtertje van Anaïs Govaerts loopt school in Freinetschool De Klaproos in Overboelare. “Binnen enkele jaren gaat zij naar het middelbaar, maar veel secundaire Freinetscholen zijn er niet in de omgeving van Geraardsbergen. Toen we hoorden dat de vzw Freinetscholen Keerpunt op zoek ging naar locaties om zeven middelbare scholen op te starten in Vlaanderen, hebben we met enkele ouders de koppen bij elkaar gestoken. Omdat de Kringwinkel in de Abdijstraat verhuist, leekt ons dat de ideale locatie om een school in onder te brengen", vertelt Anaïs.

Kleinschalig

Een Keerpuntschool zal nooit meer dan 150 leerlingen tellen. Dat is geen vage belofte: de scholen hebben dit maximumaantal officieel laten vastleggen in de statuten. “Zo wil Keerpunt bewust een schoolomgeving creëren waarin iedereen iedereen kent. Dit zorgt ervoor dat de scholieren en de leerkrachten in een sfeer van vertrouwen samen op weg kunnen gaan. De kleinschaligheid laat de scholen ook toe om de Freinet-technieken actief en consequent toe te passen. Hoe groter een school wordt, hoe moeilijker het wordt om bepaalde principes te handhaven. In het schooljaar 2019-2020 is er in Geraardsbergen ruimte voor veertig eerstejaars middelbare scholieren. De jaren nadien kunnen daar telkens twintig scholieren bijkomen tot de maximumcapaciteit bereikt is", gaat Anaïs verder. 

Aangename lokalen

Voor de start van de nieuwe school werkt Keerpunt samen met het CAW Geraardsbergen. “Dankzij deze samenwerking kunnen de scholieren les volgen in aangename, ruime lokalen met veel daglicht. De centrale ligging laat de school ook toe om in te zetten op lokaal burgerschap. Via tal van initiatieven zullen de scholieren de kans krijgen om bij te dragen aan de lokale gemeenschap en om op hun beurt ook van lokale organisaties te leren. Zo zal er in de werking consequent aandacht zijn voor kringgesprekken, de klasraadwerking, onderzoek, vrije teksten, de klaskrant en het beheren van een klaskas. Via deze didactische technieken kunnen de scholen al meer dan de helft van de eindtermen realiseren. Keerpuntscholen willen zo weinig mogelijk kunstgrepen uitvoeren om jongeren tot leren te brengen. Wel willen ze scholieren breed vormen en daarbij maximaal aansluiten bij de eigen talenten en interessegebieden. Het zelfstandig werken en het samenwerken in groep krijgen daarbij veel ruimte. De ervaring leert dat jongeren die veel vertrouwen en zelfstandigheid krijgen, openbloeien en gemotiveerd aan het werk gaan", besluit Anaïs.

Geïnteresseerde jongeren en hun ouders zijn van harte welkom op een informatie- of snuffelmoment. De volgende informatiemomenten zijn gepland op zondag 19 mei en op dinsdag 4 juni. De school heeft ook een Facebookpagina waarop de laatste nieuwtjes worden gepost. Concrete vragen kunnen ook gemaild worden naar geraardsbergen@keerpuntscholen.be.  

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer