MOW:"Nieuw sluizencomplex helpt niet tegen overstromingen"

De bouw van een nieuw sluizencomplex op de Dender in Geraardsbergen biedt geen garantie tegen overstromingen. "Dat blijkt uit berekeningen van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid", zegt Milieufront Omer Wattez (MOW).


MOW hamert al van meet af aan op alternatieven voor de bouw van een nieuw sluizencomplex op de Dender in Geraardsbergen. "Studies tonen aan dat heraansluiting van de oude Dendermeanders die destijds afgesloten werden in functie van de rechttrekking van de Dender, heel wat watersnood kunnen verhelpen. Door deze ingreep wordt de waterloop kilometers langer en kan ze veel meer water vasthouden. Zelfs het feit dat de stuwsluiscomplexen vernieuwd zijn in Wallonië verandert niets aan die vaststelling", meent MOW. Het tweede luik van hun alternatief bestaat erin om de stuwen en sluizen permanent open te zetten. "Hierdoor is er permanent stroming op de Dender en schuurt de rivier zichzelf als het ware uit waardoor de bedding veel lager komt te liggen en er veel minder slib op de bodem ligt. Ook door deze ingreep wordt de watercapaciteit van de Dender om water op te vangen groter. Het blijft onverantwoord om de maatschappij op te zadelen met de kosten van een immens duur project terwijl er veel goedkopere alternatieven zijn waarvan aangetoond is dat die helpen." (FEL)

Lees meer