Jurgen De Landsheer (tweede van links) laat een mooie erfenis na voor zijn opvolgster.
Frank Eeckhout Jurgen De Landsheer (tweede van links) laat een mooie erfenis na voor zijn opvolgster.

Politiezone Geraardsbergen/Lierde noteerde vorig jaar minder misdrijven en minder verkeersslachtoffers

Met minder geregistreerde misdrijven én een daling van het aantal verkeersslachtoffers in 2019, kan hoofdcommissaris Patrice De Mets alvast met mooie cijfers starten in haar nieuwe functie als kandidaat korpschef. “Het aantal geregistreerde misdrijven blijft zakken en dook in 2019 onder de grens van 2.000 feiten", zegt afscheidnemend korpschef Jurgen De Landsheer.

Het aantal geregistreerde misdrijven blijft zakken en dook in 2019 onder de grens van 2.000 feiten. Ook daalde diefstal en afpersing licht met 3 procent. Enkele inbraakgolven in de regio zorgden voor meer woninginbraken. Toch daalden winkeldiefstallen het afgelopen jaar met een vierde dankzij het BIN-Z (Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen). Het korps waarschuwt wel voor een opmerkelijke stijging van gauw- en fietsdiefstallen. 

Betere verkeersresultaten met specifiek aandachtspunt

Drugs in het verkeer steeg met meer dan 50 procent, net zoals in vele andere politiezones. “Deels is dit te wijten aan de vereenvoudiging van de drugstesten, waardoor het mogelijk is om sneller een test af te nemen en dus meer controles te doen. Toch kunnen we deze aanzienlijke stijging niet enkel daaraan koppelen, het fenomeen blijft dan ook een prioriteit in het nieuw zonaal veiligheidsplan. Hoewel verkeersongevallen met stoffelijke schade iets vaker voorkwamen, daalden deze met lichamelijk letsel met bijna 25 procent. Het verkeer eiste in 2019 gelukkig geen dodelijke slachtoffers", zegt Jurgen De Landsheer.

Vergeleken met vorige jaren, organiseerde de politie meer snelheids- en alcoholcontroles. Meer controles, maar toch daalde het aantal positieve ademtesten naar 2,5 procent. Een cijfer dat burgemeesters Guido De Padt van Geraardsbergen en Jurgen Soetens van Lierde gunstig stemt. “Alcohol en rijden gaan niet samen. Wij zijn tevreden dat er meer BOB’s achter het stuur zaten in 2019. Dit toont aan dat preventie én controles zorgen voor meer verkeersveiligheid.”

Kunnen we ook spreken van een mentaliteitswijziging wat de andere verkeersveiligheidsfenomenen betreft? “Het lijkt alleszins de goede weg op te gaan als je het aantal overtredingen inzake gordel en gsm bekijkt. Het aantal pv’s voor gsm-gebruik achter het stuur daalde licht. Met 56 pv’s minder zien we vooral een forse daling van het aantal gordelzondaars. Hieruit kunnen we concluderen dat mensen zich bewuster verplaatsen”, leert De Landsheer uit de cijfers.

Burgergericht en innovatief werken

Ook in 2019 was politie Geraardsbergen/Lierde zeer actief op sociale media. Zo mocht de Facebookpagina, maar liefst 1.017 nieuwe volgers verwelkomen en was er ook een mooie stijging van het aantal Instagram-volgers.” Inwoners informeren over haar werking of preventief waarschuwen voor bepaalde fenomenen en dit op een laagdrempelige manier mét ruimte voor humor, dat is waar de communicatie voor staat. Verder verbeterde politie Geraardsbergen/Lierde ook het eigen verlichtingsplan en zette ze een digitale stap vooruit met het gebruik van Microsoft Power Apps in haar dagelijkse werking", besluit De Landsheer.

Lees meer