2 "Veel te vaak stuurt de stad een deurwaarder naar wanbetalers", zegt Bram De Geeter.
Frank Eeckhout "Veel te vaak stuurt de stad een deurwaarder naar wanbetalers", zegt Bram De Geeter.

Stad stuurde 1.854 keer deurwaarder naar inwoners om openstaande schulden te innen

Het stadsbestuur van Geraardsbergen deed vorig jaar maar liefst 1.854 keer een beroep op een deurwaarder om openstaande schulden te innen. “De stad zou beter sociale assistenten mee op pad sturen met de deurwaarders, zodat ze meteen ook de reden van het wanbetalen kunnen achterhalen. Samen met deze mensen kan dan naar een oplossing gezocht worden", stelt gemeenteraadslid Bram De Geeter (sp.a).

Geraardsbergen behoort tot de top inzake armoede, zeker in het centrum van de stad. “Op de indicatoren, die door de Vlaamse overheid worden gehanteerd om de kwetsbaarheid van de bevolking te meten met betrekking tot welzijn, scoren we over het algemeen slecht tot heel slecht. Het gevolg is dat er in onze stad heel wat sociaal zwakkeren wonen. Veel van die mensen dragen ook een schuldenlast mee. En de stad schrikt er niet voor terug om een deurwaarder naar die mensen te sturen. Echt sympathiek is dat niet. Door dergelijke praktijken te hanteren, duwt men deze mensen nog dieper in de miserie", vindt Bram De Geeter.

Onvermogen

Het gemeenteraadslid gaat er mee akkoord dat het soms niet anders kan, maar roept de stad op om dat tot een minimum te beperken. “Begrijp me niet verkeerd, openstaande rekeningen moeten betaald worden. Maar wanbetaling duidt meestal op onvermogen en niet op onwil. Als mensen niet meer kunnen betalen, zouden bij de stad en het OCMW alle sociale alarmbellen moeten afgaan. Wij moeten deze wanbetalers beschouwen als mensen in nood en de nodige hulp bieden. Vaak weten die mensen niet dat ze bij het OCMW terecht kunnen. Of ze durven gewoonweg geen hulp vragen omdat ze beschaamd zijn. Van een modern Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt verwacht dat het meer outreachend werkt. De gegevens van de financiële dienst over de wanbetalingen kunnen zeker worden aangegrepen als indicator voor sociale mistoestanden.”

Volgens De Geeter zal dergelijke aanpak op termijn meer opleveren voor de stad. “Als mensen hun rekeningen niet kunnen betalen, kampen ze meestal met nog andere problemen. De stad kan deze mensen dan ter hulp snellen om de sociale achterstand weg te werken. Dus als ze dan toch een deurwaarder op haar eigen inwoners afstuurt, kunnen ze even goed een sociaal assistent meesturen", besluit het raadslid.

2 Bram De Geeter.
Frank Eeckhout Bram De Geeter.

Lees meer