De zone tussen de Reepstraat, spoorweg en Oudenaardsestraat wordt nu nog gebruikt als parking, maar wordt nu ingekleurd als woonzone.
Foto FEL De zone tussen de Reepstraat, spoorweg en Oudenaardsestraat wordt nu nog gebruikt als parking, maar wordt nu ingekleurd als woonzone.

Stad vormt parking om tot woonzone

GEEN PLAATS MEER VOOR MOSKEE IN NIEUWE PLANNEN

In de nieuwe plannen van de stad voor de zone tussen de Reepstraat, spoorweg en Oudenaardsestraat is geen plaats meer voor een moskee. "Het gebied wordt een woonzone. Feestzalen of zalen voor religieuze bijeenkomsten horen daar niet omdat die veel verkeer met zich meebrengen", legt burgemeester Guido De Padt (Open Vld) uit.

Nadat eerdere aanvragen op een negatief advies stuitten van het Geraardsbergse stadsbestuur diende vzw Sociaal-Cultureel en Educatief Huis begin dit jaar bij de provincie een nieuwe aanvraag in voor de bouw van een moskee op de Ezelberg in Geraardsbergen. "Op vraag van de provincie hebben we ons dossier vervolledigd. Geraardsbergen heeft nood aan een gebedshuis voor moslims. Nu moeten zij uitwijken naar Ronse. We zetten onze plannen door tot er een moskee komt. Is het niet op de Ezelberg, dan ergens anders in de stad", liet de vzw toen weten.

Overstromingsgevaar

Door de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden die plannen nu definitief gekelderd. "De site is een voorbeeld van onderbenutte ruimte in het centrum. Er is veel ongebruikte ruimte of de ruimte doet dienst als parking of opslag", stelt burgemeester Guido De Padt. "Zulke ruimtes moeten gebruikt worden om het woningaanbod in onze stad te versterken. Door de centrale ligging van deze site kunnen bovendien aanvullende functies, zoals kantoren, kleinhandel of vrije beroepen toegevoegd worden. Feestzalen en congresruimten, zalen voor religieuze bijeenkomsten of binnenspeeltuinen horen daar echter niet bij omdat die veel bezoekers lokken en hoge pieken in het verkeer kunnen veroorzaken", legt de burgemeester van Geraardsbergen uit. Door de kans op wateroverlast wordt de bebouwing vooral geconcentreerd op het hoger gelegen deel van de site, aansluitend bij de sporen. Het grootste deel daar is vrij van overstromingsgevaar. Zo kan een ruime strook langs de Molenbeek ingericht worden als overstroombare groene zone. In deze zone wordt ook een wandelpad tussen Nederboelare en het stadscentrum aangelegd, als onderdeel van een Molenbeekpad dat in de toekomst de Molenbeekvallei toegankelijker moet maken."


Oppositiepartij sp.a keurde het plan niet goed. "Merkwaardig dat een partij die pleit voor meer kwaliteitsvolle huizen in onze stad zich afzet tegen een dossier voor meer en beter wonen in ons centrum. En tegelijkertijd de deur openzet om op de site een moskee te laten oprichten", besluit De Padt.

Lees meer