Wateroverlast erkend

De wateroverlast van 2 mei en 26 juni wordt officieel erkend als ramp. Hierdoor kunnen slachtoffers beroep doen op het Rampenfonds om de geleden schade te recupereren. Om geldig te zijn, moeten de dossiers wel beschikken over de nodige ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventueel foto's, een kostenraming en facturen. Dat moet aangetekend verstuurd worden naar het departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, bus 48 in 1000 Brussel. Alle officiële formulieren zijn terug te vinden op de website van het Vlaams Rampenfonds. (FEL)

Lees meer