“Het is een goed teken dat meer en meer gemeenten de weg vinden naar deze subsidie. Zo ontvangt Gingelom een subsidie van 10.564,08 euro”, zegt Lydia Peeters.
RV “Het is een goed teken dat meer en meer gemeenten de weg vinden naar deze subsidie. Zo ontvangt Gingelom een subsidie van 10.564,08 euro”, zegt Lydia Peeters.

Gingelom en Kinrooi krijgen subsidie voor een veilige schoolomgeving

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 14 gemeenten, waaronder Kinrooi en Gingelom, na het indienen van een dossier, een subsidie veilige schoolomgeving toe. “Lokale besturen zijn het best geplaatst om samen met schooldirecties te bekijken hoe ze de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd kunnen verhogen. Deze subsidie helpt in het nemen van maatregelen in de directe schoolomgeving”, zegt Lydia Peeters.

In 2019 werd er al ruim anderhalf miljoen euro aan subsidies voor veilige schoolomgevingen goedgekeurd. De subsidies zijn verspreid over 50 gemeenten, voor maar liefst 194 schoolomgevingen. Deze subsidie kan door lokale besturen worden aangevraagd voor projecten, die via snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen. Ook in 2020 zal minister Lydia Peeters met deze subsidies gemeenten ondersteunen om in schoolomgevingen maatregelen te nemen die de veiligheid van de schoolgaande jeugd in de directe omgeving van de schoolpoort ten goede komen. “Het is een goed teken dat meer en meer gemeenten de weg vinden naar deze subsidie. Zo ontvangt Gingelom een subsidie van 10.564,08 euro en Kinrooi wordt voor 28.034,99 euro betoelaagd”, zegt Lydia Peeters. De middelen worden onder andere gebruikt om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden opnieuw aan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen en Octopuspalen en -beugels te plaatsen.

10 miljoen euro in 2020

“Ik kan het belang van een veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes niet genoeg benadrukken”, zegt minister Lydia Peeters. “Kinderen en ouders moeten op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen, het liefst te voet of per fiets. Voor 2020 heeft de Vlaamse regering eind vorig jaar opnieuw een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken. Ik reik de hand uit naar elk lokaal bestuur om te bekijken wanneer een gewestweg dient aan te worden gepakt. Lokale besturen hebben een directe kijk op wat er kan en moet veranderen in hun schoolomgevingen.”

Lees meer