Johnny Reweghs, schepen van Trage Wegen, wil drie trage wegen laten schrappen.
Foto Bollen Johnny Reweghs, schepen van Trage Wegen, wil drie trage wegen laten schrappen.

"Pestwegen moeten verdwijnen"

GEMEENTE START PROCEDURE OM AFGESCHAFTE TRAGE WEGEN TE SCHRAPPEN

De gemeente is een procedure gestart om drie afgeschafte trage wegen in Glabbeek en Attenrode te laten schrappen uit de Atlas der Buurtwegen. "Over trage wegen die door woningen en bouwgronden lopen en waarvan geen enkele inwoner het bestaan kent, zijn we zeer duidelijk: dit zijn pestwegen die we één na één zullen afschaffen", reageert schepen van Trage Wegen, Johnny Reweghs (sp.a).

In Glabbeek hadden eigenaars van enkele bouwpercelen recent problemen met de aanvraag van hun bouwvergunning omdat er volgens de Atlas der Buurtwegen een trage weg door hun eigendom liep, die eerder al door de rechtbank als openbare weg werd afgeschaft. De trage weg was wel afgeschaft, maar daardoor nog niet automatisch geschrapt in de bewuste atlas en dus bleef dit problemen veroorzaken.


Concreet gaat het om wegen die door een vijftal bouwpercelen en woningen lopen in de Craenenbroekstraat (voetweg 70), Tiensesteenweg (voetweg 69) en Hoefstraat (voetweg 43).

Paar meter opschuiven

SAMEN verzet zich tegen de afschaffing. "Voetweg 43 kan perfect met een paar meter verplaatst worden en het probleem is ook opgelost. Zo blijft de verbinding naar Meensel behouden", zegt Lowie Steenwegen, raadslid voor SAMEN. "Wat voetweg 69 betreft, is een afschaffing mogelijk op voorwaarde dat het bestuur de parallelle voetweg nummer 70, waar geen bebouwing is en onherkenbaar is, opnieuw open stelt. Deze verbinding is nog steeds interessant omdat het de kortste, snelste en veiligste link is tussen het centrum van Glabbeek (Dries) en de bushalte op de N29."


"SAMEN wil dat belangrijke verbindingen tussen woongebieden en kernen behouden blijven en dat de open ruimte meer toegankelijk wordt voor voetgangers, fietsers en ruiters. Dit gemeentebestuur noemt trage wegen zonder onderscheid 'pestwegen' en besteedde in een periode van twee jaar bijna 20.000 euro aan juridisch advies om trage wegen af te schaffen."

Vijftal per jaar

"Wij brachten de ruim 97 trage wegen in Glabbeek in kaart en wij heropenen of verleggen per jaar een vijftal wegjes die een recreatieve meerwaarde hebben of van belang zijn voor de verkeersveiligheid, maar echte pestwegen die door woningen en eigendommen van mensen lopen, schrappen we als gemeente definitief", reageert schepen Reweghs. "Zulke pestwegen hypothekeren de eigendom van heel wat mensen en tasten de rechtszekerheid aan. Van de 97 trage wegen in Glabbeek is er in totaal een zevental pestwegen en die schaffen we gewoon af."

Lees meer