2 Het archeologisch onderzoek is woensdag gestart.
Mozkito Het archeologisch onderzoek is woensdag gestart.

Bouw nieuw politiehuis in Kester gestart met archeologisch onderzoek

De eerste voorbereidende werken voor het nieuwe politiehuis van de politiezone Pajottenland in Kester zijn woensdag gestart. De komende weken zijn er archeologen aan de slag om te zoeken naar restanten uit de tijd van de Romeinen.

“Het terrein is beschermd als archeologische site van de Romeinse vicus van Kester”, verduidelijkt korpschef Philippe Annys. “In 2018 werd al een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein tussen de Edingsesteenweg en Bruneaustraat in Gooik. Dit vooronderzoek leverde in de vier proefsleuven en drie kijkvensters in totaal 21 sporen op. 

Hun aard lijkt te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een erf uit de Romeinse periode met een spieker en eventueel andere structuur. Dit erf behoort waarschijnlijk tot de zuidelijke rand van de al gekende Romeinse vicus van Kester. De aanwezigheid van archeologisch interessante sporen duidt op de noodzaak om verder onderzoek uit te voeren onder de vorm van een vlakdekkende opgraving.” 

De echte start van de bouw van het commissariaat zal binnen enkele weken plaatsvinden. 

2 Het archeologisch onderzoek is woensdag gestart.
Mozkito Het archeologisch onderzoek is woensdag gestart.

Lees meer