Gemeentebestuur zoekt schapen

De gemeente Gooik is op zoek naar een aantal schapen om het gras tussen hun rietvelden te laten begrazen. Al enige tijd liggen er in de Kwadebeekstraat en de Groeningenveldstraat twee rietvelden van 1 en 1,2 hectare om er het afvalwater van de nabijgelegen beek mee te zuiveren. Aangezien deze rietvelden voor een groot deel uit graslandgangen bestaan, doet het gemeentebestuur nu een warme oproep naar schapenhouders die deze weilanden willen laten begrazen.


De rietvelden zijn goed bereikbaar en er is een goede grasproductie, vooral in de droge seizoenen. (MCT)


Wie zich geroepen voelt om zijn schapen op deze plaatsen te laten grazen, neemt best voor 31 januari contact op met de gemeentedienst Wonen en Omgeving via het


nummer 02/532.41.56.

Lees meer