2 Een 3D-beeld van het nieuwe politiehuis.
Een 3D-beeld van het nieuwe politiehuis.

Na jarenlang procederen: bouw van nieuw politiehuis in Kester start volgende maand

De werken aan een nieuw politiecommissariaat in Kester zullen volgende maand beginnen. Eindelijk, vier jaar nadat de eerste plannen werden voorgesteld en bijna tien jaar na de eerste studies. Tal van procedures met de eigenaars van de grond vertraagden het proces. 

“Ik kan u aankondigen dat we op 10 februari zullen starten met het archeologisch onderzoek”, zegt een tevreden korpschef ad interim Philippe Annys. “Onze site bevindt zich op de vicus van Kester en daarom moeten we toch eens gaan zoeken of er niks waardevols te vinden is. Dat onderzoek zou een tweetal weken duren en dan kunnen we effectief beginnen met de bouw van ons nieuw politiehuis. Zo wordt ook het vele werk dat voormalig korpschef Marc Hellinckx met verdienstelijk medewerkster Kristien Reygaerts heeft verzet binnenkort hopelijk verzilverd.”

Naar een aannemer moet ook niet meer gezocht worden. “Vier jaar geleden vonden we er al een via een aanbesteding. Die zag het nu nog altijd zitten om in dit project te stappen en dus gaan we ook met hem verder. De bouw zou een tweetal jaar in beslag nemen, maar de aannemer beloofde om het sneller te doen. Normaal gezien zal de oplevering tussen de 15 en 24 maanden na de start van de werken mogelijk zijn.”

2 De huidige gebouwen voldoen duidelijk niet aan moderne eisen.
Mozkito De huidige gebouwen voldoen duidelijk niet aan moderne eisen.

Kogelwerend glas

Intussen zijn de plannen wel ietwat gewijzigd door een positieve kant aan al de vertragingen “Een geluk bij een ongeluk eigenlijk”, knikt de korpschef ad interim. “Door een nieuw koninklijk besluit moet de hele site waar het onthaal gesitueerd is voorzien worden van kogelwerend glas en een accreditatiesas. Een heel pak nieuwe normen en maatregelen, maar die hebben we nu gelukkig nog kunnen verwerken in de plannen van ons nieuw politiehuis.”

Wijkdiensten centraliseren

“Alle zeven basisfunctionaliteiten van ons korps zullen gecentraliseerd worden in het politiehuis”, luidt het. “In totaal zullen er ongeveer vijfentachtig mensen werken. De wijkkantoren zullen nog een tijdje blijven staan want de bedoeling is om een aantal ervan te centraliseren. Maar zeker langs de kant van Galmaarden zal het grote wijkkantoor nog een hele tijd blijven bestaan.”

Droom sinds hervorming

Bijna achttien jaar droomt de zone van een nieuw commissariaat. Acht jaar geleden stond vast dat er een nieuwbouw moest komen en in 2016 werden de plannen voorgesteld voor een nieuwbouw aan de achterzijde van de huidige gebouwen. De politie hoopte ten laatste op 1 januari 2018 te kunnen intrekken. “Maar we zijn verwikkeld in heel wat procedures die al enkele jaren muurvast zitten en als een donkere onheilswolk boven ons hangen”, weet Annys. “Maar dankzij dialoog en een constructief gesprek zijn er oplossingen aangebracht. We hebben naar hen geluisterd en hen een aantal voorstellen gedaan om uit de impasse te geraken. Daar is oor naar, dus ik denk dat we daar zeker oplossingen kunnen vinden.” 

Lees meer