Eens de trajectcontrole actief is, kunnen de bloembakken in de Lenniksestraat verwijderd worden.
Foto Colpaert Eens de trajectcontrole actief is, kunnen de bloembakken in de Lenniksestraat verwijderd worden.

Trajectcontrole in Kerk- en Lenniksestraat

INVESTERING VAN 100.000 EURO KRIJGT NOG DIT JAAR VORM

De Lenniksestraat en Kerkstraat in Oetingen worden nog dit jaar uitgerust met trajectcontrole. Dat bleek tijdens het grote mobiliteitsdebat van N-VA. Het gaat om een gemeentelijke investering van 100.000 euro.

Het mobiliteitsdebat in zaal De Vrede werd geopend door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). En er viel meteen een opvallende mededeling te noteren. "De Lenniksestraat en de Kerkstraat in Oetingen (die in elkaar overgaan, red.) zullen uitgerust worden met trajectcontrole", aldus schepen van Mobiliteit Herman Anthoons (CD&V). "Inwoners van die straten klagen al geruime tijd over de hoge snelheid van weggebruikers. Op vraag van buurtbewoners hebben we ooit nog bloembakken geplaatst als snelheidsremmers, maar nu wordt er links en rechts beweerd dat die bloembakken onveilige situaties veroorzaken. Daarom hebben we besloten om in de begroting een bedrag van 100.000 euro te voorzien voor trajectcontrole tussen 't Zwart Schaap en het centrum van Oetingen." Vermoedelijk zal die trajectcontrole eind dit jaar operationeel zijn, en zullen dan ook de bloembakken weggehaald worden.

Gevaarlijke locaties

Tijdens het debat werden ook plaatsen in de gemeente aangestipt als 'gevaarlijk'. Het gaat om verkeerspunten die zich allemaal in de buurt van gewestwegen bevinden, zoals de Belle Triene, Kesterbrugge of 't Zwart Schaap. Marc Hellinckx, korpschef van de lokale politie, gaf mee dat het evenwel niet om 'zwarte punten' gaat, gezien het aantal ongevallen. Maar het is wel zo dat de bewuste verkeerspunten heel wat verkeer te slikken krijgen. Zo gaat het op sommige plaatsen op dagelijkse basis om 7.500 voertuigen, en dat in enkele richting.

Fietspaden

Steve Dehandschutter (N-VA) wilde nog weten waarom de gemeente - volgens hem - zo lang wachtte met het creëren van meer verkeersveiligheid. Maar gezien het om gewestwegen gaat, kon schepen Anthoons de bal snel terugkaatsen. "Ik heb hier een brief uit 2010 waarin bevestigd wordt dat de gewestwegen uitgerust zouden worden met twee poorteffecten", klonk het. "We wachten vandaag nog altijd op die ingrepen." Volgens Marc Van Acker van de Fietsersbond is er op het Gooikse grondgebied dan weer geen enkel goed fietspad langs gewestwegen te vinden, iets wat dringend moet veranderen. Ook Steve Dehandschutter vroeg om in de toekomst meer fietspaden aan te leggen. Het idee van fietstunnels werd dan weer van tafel geveegd wegens te duur voor een landelijke gemeente.

Lees meer