Groen licht voor nieuwe verkaveling Beigemveld

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor een nieuwe verkaveling aan Beigemveld. Het RUP Beigemveld (8,6 hectare) omvat in de eerste fase 82 woningen en op termijn mogelijk ruim 190. Oppositiepartij Vernieuwing ging wel al in beroep tegen het wegtracé bij de provincie en misnoegde buurtbewoners spanden een procedure aan bij de Raad van State. Zij vrezen onder meer een verstikkende verkeersdruk in de omliggende straten. Er werden uiteindelijk meer dan 400 bezwaarschriften ingediend.


De gemeenteraad heeft wel beslist om een werkgroep op te richten om de verkaveling beter te ontsluiten. "We willen dorpskernen versterken zodat open ruimte gevrijwaard wordt. Alleen zo kunnen we maximaal de open ruimte behouden en tegelijk betaalbare kansen geven aan onze jonge gezinnen en Grimbergenaren die nood hebben aan een sociale (huur)woning. Met dit RUP Beigemveld blijf je als gemeentebestuur bovendien meer hefbomen in handen hebben ten opzichte van de projectontwikkelaar", aldus burgemeester Marleen Mertens (CD&V). (DBS)

Lees meer