Foto Vanderveken

350 ondernemers ruimen samen zwerfvuil op

Voor de derde keer sloegen de Kempense ondernemers samen met IOK, IOK Afvalbeheer en Voka Mechelen-Kempen de handen in elkaar om zwerfvuil te rapen aan bedrijven in Oud-Turnhout en Grobbendonk, maar ook in andere Kempense gemeenten. 152 bedrijven en 350 medewerkers namen deel aan deze actie op 33 bedrijventerreinen. Het was daarmee de grootste zwerfvuilactie van ondernemers in Vlaanderen. De bedrijven op Bentel, de bedrijvenzone in Oud-Turnhout, behoren tot de trouwste deelnemers van de zwerfvuilactie.


(MVBO)

Lees meer