Illustratiebeeld.
Photo News Illustratiebeeld.

Eerstelijnszone Middenkempen start met ‘covid coaching’ voor besmette personen die meer begeleiding nodig hebben: “Lokaal kunnen we sneller op de bal spelen”

De zeven gemeenten van Eerstelijnszone Middenkempen - Herentals, Olen, Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee en Lille - gaan nauwer samenwerken om een verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Dat doen ze door middel van zogenaamde ‘covid coaching’: huisartsen kunnen melden dat er bij bepaalde besmette personen meer begeleiding nodig is, waarna gemeentebesturen een maatschappelijk werken kunnen inzetten om te sensibiliseren rond quarantainemaatregelen.

Een tweetal weken geleden werd het stadsbestuur van Herentals door een huisarts op de hoogte gesteld van een besmette persoon. Dat gebeurt normaal niet, maar de huisarts vreesde dat de quarantainemaatregelen bij de persoon in kwestie niet helemaal waren doorgedrongen wegens een taalbarrière. De stad stuurde een maatschappelijk werker om het gezin te informeren over de regels en deed zelf aan contact tracing. Dat leidde er uiteindelijk toe dat vier gezinnen, met in totaal 17 gezinsleden, in quarantaine werden geplaatst en getest werden.

De efficiëntie van die aanpak heeft er nu toe geleid dat die samenwerking wordt verdergezet én uitgebreid. “Door enkele cases van afgelopen weken hebben we gezien dat het lokale niveau echt een meerwaarde kan bieden omdat we dan sneller op de bal kunnen spelen. Het is een probleem als dat allemaal vanuit Brussel moet komen - mensen worden dan gecontacteerd en begrijpen het mogelijk niet”, zegt Stefan Teughels, voorzitter van Eerstelijnszone Middenkempen.

Nauwe samenwerking

Die eerstelijnszone gaat daarom met de zeven betrokken gemeentebesturen - Herentals, Olen, Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee en Lille - een nauwe samenwerking aan. “Dat team kan aanmeldingen krijgen via huisartsen, die bijvoorbeeld kunnen melden dat ze problemen qua naleven van quarantaine voorzien na een besmetting binnen een gezin of merken dat er een bron van besmettingen is in een bepaald café. Het is niet de bedoeling dat we de bestaande systemen van testing en contact tracing vervangen, wel dat we complimentair gaan werken”, vervolgt Teughels.

Huisbezoek

De huisarts vraagt altijd eerst aan de betrokken patiënt of het oké is als zijn of haar gegevens worden doorgegeven. Daarna kunnen de gemeentebesturen hun netwerk laten werken.

“Zo kunnen we een maatschappelijk werker een huisbezoek laten doen om hulp te bieden - bijvoorbeeld met boodschappen doen - of uitleg te geven over de quarantaine. Bij bronopsporingen gaan we op zoek naar die bron, kijken we wat daar gebeurd is en of er nog andere gevallen zijn. Stel dat er verschillende positieve besmettingen zijn in pakweg één appartementsgebouw, dan moeten we dat ter harte nemen en met onze veiligheidscel maatregelen bekijken. In eerste instantie verschaffen we informatie en sensibiliseren we, een tweede stap is handhaving van quarantaine. Een derde stap is het nemen van extra lockdownmaatregelen.”

Transitwoning

De eerstelijnszone wil op termijn ook gebruik maken van een externe woonst waar besmette personen hun quarantaine kunnen uitzitten als dat in hun eigen huis of appartement niet kan. “Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gezin in quarantaine moet na een besmetting, maar er nog kwetsbare personen in het gezin zitten. Als die isolatie in een apart kamertje in een klein appartement moeilijk is, is het een optie om iemand tijdelijk onder te brengen in zo’n transitwoning zodat de social distancing gewaarborgd kan worden.”

Lees meer