In het Philipsbos in Grobbendonk zullen vanaf 1 september bosbeheerwerken plaatsvinden
Gemeente Grobbendonk In het Philipsbos in Grobbendonk zullen vanaf 1 september bosbeheerwerken plaatsvinden

Gemeente Grobbendonk organiseert een infoavond rond bosbeheerwerken en hondenlosloopzone Philipsbos die in het najaar plaatsvinden

Grobbendonk organiseert op maandag 17 juni 2019 om 19.00 uur in de gemeenschapscentrum Volle Vaart een infoavond rond de specifieke beheerwerken die, tussen september en november, zullen worden uitgevoerd in het Philipsbos.

Tussen 1 september en 1 november 2019 worden er in het Philipsbos specifieke beheerwerken uitgevoerd. Al de maatregelen die tijdens de exploitatie worden uitgevoerd, zijn opgenomen in het goedgekeurd beheerplan voor het bos, en worden regelmatig gecontroleerd door de beheerders.

In een groot deel van het Philipsbos te Grobbendonk zal er een dunning worden uitgevoerd. Dunningen zijn bosbeheerwerken die noodzakelijk zijn en waarbij het de bedoeling is dat de beste bomen de beste groeikansen krijgen. De mindere en niet vitale bomen worden gekapt en afgevoerd ten voordele van de betere bomen. Hierdoor krijgen de te behouden bomen meer ruimte waardoor deze hun vitaliteit verbeteren en met het resultaat dat ze uiteindelijk beter zullen groeien. Ook de natuurwaarden van het bos varen er wel bij want er zullen voor een deel exoten, bomen die hier van nature niet voorkomen gekapt worden. Zo krijgt het bos meer licht op de bosbodem wat natuurlijke verjonging van inheemse boom- en struiksoorten, zoals de zomereik en de spork, mogelijk maakt.

Op termijn wil de gemeente Grobbendonk een heel gevarieerd bos bekomen waar heel wat planten en dieren zoals zangvogels, insecten en reeën zich thuis voelen. “Soms moeten we daarvoor een aantal ingrepen doen, waarbij een verhoogd percentage bomen wordt weggenomen, zoals nu het geval is in 2 bestanden die volledig bedekt zijn met Amerikaanse eik”, klinkt het bij de gemeente. “Om deze stukken op korte termijn te kunnen omvormen naar een inheems gemengd bos zal hier een kaalkap plaatsvinden, nadien worden de kapvlakten opnieuw aangeplant met verschillende inheemse loofboomsoorten. Deze bosbeheerwerken worden gecombineerd met het creëren van een hondenlosloopzone in onze gemeente. Op de plaats waar de Amerikaanse Eik gekapt wordt zal een hondenlosloopzone voorzien worden met omrastering. Bijkomend wordt er ter hoogte van het infobord langs de Lierse Steenweg een parkeermogelijkheid voorzien zodat het Philipsbos vlot bereikbaar wordt.”

Om dit uitgebreid toe te lichten nodigt de gemeente Grobbendonk de geïnteresseerden uit op de infoavond van maandag 17 juni 2019 om 19.00 uur in de Volle Vaart, het einde is voorzien omstreeks 21.00 uur.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer