Leden voor nieuwe adviesraad Erfgoed welkom

De gemeente Haacht is een adviesraad rijker. Als een van de voorwaarden om een 'onroerenderfgoedgemeente' te kunnen zijn, werd de Erfgoed-adviesraad (EAR) opgericht. Die adviesraad beoogt het behoud, onderhoud en het herstel van het erfgoed in Haacht. De nieuwe raad kan nog wel enthousiaste leden gebruiken. Wie zich actief wil inzetten voor het Haachtse erfgoed stuurt zijn kandidatuur naar info@haacht.be. Als onroerenderfgoedgemeente zal Haacht een aantal erfgoeddossiers zelf sneller kunnen behandelen. De dorpscentra van zowel de deelgemeenten Tildonk, Wespelaar als Wakkerzeel zijn door Onroerend Erfgoed al als dorpsgezicht beschermd. (SPK)

Lees meer