Een voorbeeld van een ondergrondse glascontainer.
Vertommen Een voorbeeld van een ondergrondse glascontainer.

Twee extra ondergrondse glascontainers

De gemeente Haacht heeft op twee locaties ondergrondse glascontainers geïnstalleerd. Dat is het geval voor parking Den Dijk en parking Klapgat. Dit kadert binnen een project van EcoWerf. Op de site van Klapgat zijn zo de helft van de bovengrondse glasbollen vervangen. De overblijvende bovengrondse glasbollen zullen nu ook vervangen worden door ondergrondse. EcoWerf biedt de mogelijkheid aan om op korte termijn deze extra ondergrondse glascontainers te plaatsen. De gemeente ontvangt hiervoor 30 procent subsidie, deels van FostPlus en deels van OVAM, zodat de kostprijs van een container 6.000 euro bedraagt.

Lees meer