Veilige doorgangsweg voor kleuters 't Haegje

De Gemeentelijke Basisschool 't Haegje uit Haacht krijgt een voetgangers- en fietsersdoorgang die de kleuterafdeling verbindt met de parking aan de Mercatorlaan.

Kleuters die met de wagen worden gebracht en afgehaald hoeven dankzij de korte en veilige doorsteek niet meer langs de Verhaegenlaan en over de grote speelplaats naar de kleuterafdeling. Maar de verbindingsweg langs het schooldomein zal ook voor andere gebruikers als trage verbindingsweg tussen Mercatorlaan en Breughelwijk kunnen dienen. "Voorts voorziet het project ook in de aanleg van voetpaden langsheen de Verhaegenlaan en een zebrapad ter hoogte van de hoofdingang van de school", legt schepen van Onderwijs Nico Bogaerts (Open Vld) uit. "Een Octopuspaal moet de aanwezigheid van de school in het straatbeeld accentueren." De bestendige deputatie van de provincie kende het project een subsidie van 50.000 euro toe.


Los van deze gesubsidieerde ingrepen wordt in de Breughelwijk intussen het voetpad richting de Wespelaarsesteenweg vervolledigd. In samenspraak met de eigenaar van de aanpalende woning wordt de haag en afscheidingsdraad verplaatst om ruimte te maken voor een voetpad zodat alle kinderen daar op veilige manier naar school kunnen stappen. (SPK)

Lees meer