Illustratie PZ Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen
Vertommen Illustratie PZ Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

Verkeersthema van de maand is de zachte weggebruiker

Deze maand spitst het verkeersthema in de politiezone BHK (Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen) zich toe op de zachte weggebruikers, in hoofdzaak voetgangers en fietsers. De politie zal extra aandacht hebben voor inbreuken aan oversteekplaatsen, op fietspaden en op zebrapaden.

De aandacht gaat niet alleen naar het verkeersgedrag van de autobestuurders maar ook naar dit van de zachte weggebruikers zelf. Veiligheids- en voorrangsregels gelden voor alle partijen en het toepassen ervan moet gestoeld zijn op wederzijds respect.

Lees meer