Op de Markt staan nu nog veel auto's geparkeerd.
Mine Dalemans Op de Markt staan nu nog veel auto's geparkeerd.

Maak Markt verkeersluw

Is het beter voor de centrumontwikkeling als het marktplein volledig verkeersvrij wordt?

Burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) van Halen ziet het centrum eerder verkeersluw worden. "Op de Markt zelf willen we inderdaad het parkeren gaan inperken. Het is nu een grote kasseivlakte die bovendien niet echt toegankelijk is. Er is dus een herinrichting nodig. Een paar parkeerplaatsen voor mensen met een beperking zijn natuurlijk nodig, en eventueel beperkte parkeergelegenheid voor mensen die even willen winkelen. We hebben hier het Raubrandplein in het centrum, dat is veel meer geschikt om langer te parkeren. Gelijktijdig willen we het vele doorgaande verkeer vanuit Loksbergen en Geetbest richting Diest met een nieuwe ontsluitingsweg uit het centrum houden." Lijsttrekker Guy Mertens van sp.a ziet vooral heil in éénrichtingsverkeer in de Generaal Dewittestraat en de Nederstraat. "Dat zou veel veiliger zijn voor de schoolgaande jeugd. De Markt in Halen helemaal verkeersvrij maken lijkt ons momenteel eveneens een brug te ver." Autoluw is ook voor N-VA de juiste insteek. "In overleg met alle handelszaken en bewoners willen we een volledige zone 30 en verkeersremmende fietssuggestiestroken," zegt Wim Vanderbruggen. "Voor een kleine stad is een verkeersvrij centrum geen optie," besluit Rudy Marcoen namens Open VLD eensgezind. "Een herinrichting van de straten en inderdaad eventueel éénrichtingsverkeer in de Generaal Dewittestraat kan wel bijdragen tot een aangenamer centrum." (RTZ)

Lees meer