Algemeen directeur Axel Kerkhofs en medisch directeur Elke Haest in de inkom van het vernieuwde ziekenhuis.
Mozkito Algemeen directeur Axel Kerkhofs en medisch directeur Elke Haest in de inkom van het vernieuwde ziekenhuis.

AZ Sint-Maria stelt vernieuwingen voor

ZIEKENHUIS HOUDT OPENDEURDAG VOOR HULPVERLENERS UIT DE STREEK

Het AZ Sint-Maria heeft afgelopen weekend haar vernieuwingen voorgesteld tijdens de opendeurdag voor hulpverleners uit de streek. Eén van die vernieuwingen is onder andere de obesitaskliniek. Zo kunnen onder meer diëtisten, psychologen en chirurgen er voortaan samenwerken om patiënten de juiste diagnose en oplossing te bieden.

"We spelen in op de welvaartziekten van deze tijd", zegt algemeen directeur Axel Kerkhofs van Sint-Maria. "De obesitaskliniek is daar een uitstekend voorbeeld van. Obesitas is nu eenmaal een ziekte die meer dan vroeger in onze maatschappij opduikt. Patiënten met overgewicht kregen voordien natuurlijk ook alle hulp aangeboden, maar in de obesitaskliniek worden alle mensen samengebracht om de beste oplossing te kiezen. Zo wordt een diëtist ingeschakeld, kan een psycholoog een diagnose stellen en wordt er beter afgewogen of chirurgie wel nodig is. Zo is de kans op succes ook het grootste, als alles echt afgewogen wordt." Sinds kort zijn er ook twee vaste endocrinologen aan de slag in het ziekenhuis wat ook past in de oprichting van de obesitaskliniek.

Niet concurreren

De obesitaskliniek is maar een van de vele vernieuwingen die het nieuwe directieteam van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria doorvoerde. In het ziekenhuis zijn er een duizendtal mensen aan de slag, waaronder 114 artsen en ook een tachtigtal vrijwilligers.


"Het ziekenhuis heeft een tijd niet zoveel geïnvesteerd", zegt Kerkhofs. "Maar de voorbije jaren is dat wel gebeurd met de toekomst in gedachten. We willen een ziekenhuis zijn dat mensen uit de streek kan helpen bij allerlei gezondheidsproblemen en dat op een menselijke manier. Ons ziekenhuis is groot, maar we blijven met de herschikking van diensten, het aankopen van nieuwe apparatuur en andere maatregelen wel inzetten op kwaliteit. We concurreren ook niet met andere ziekenhuizen. Integendeel, we verwijzen mensen graag door naar ziekenhuizen met de juiste specialisatie. Maar wie hier geholpen wordt moet wel de goede zorg krijgen."

Intensieve Zorgen

Een tachtigtal huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners kregen zondag een rondleiding in het ziekenhuis waarbij ze alle nieuwigheden konden ontdekken. Zo werd bijvoorbeeld ook de uitbreiding van de dienst Intensieve Zorgen belicht. "Daar is nu de klok rond een arts aanwezig met de specialisatie Intensieve Zorgen", zegt medisch directeur Elke Haest.


"De uitrusting is ook vernieuwd met onder andere nieuwe monitortoestellen en beademingstoestellen en er is een zogenaamde SUMID-dienst opgericht waar mensen met een beroerte de juiste zorgen krijgen. Op die dienst kunnen die patiënten rekenen op extra aandacht. Door die vernieuwingen steeg het aantal opnames op de dienst al met 28 procent." De komende maanden worden nog enkele nieuwigheden voorgesteld. Zo rijdt er vanaf volgende maand een nieuw MUG-voertuig rond in Halle nadat het vorige in 2016 betrokken raakte in een verkeersongeval.

Lees meer