2 De Arkenvest wordt voorbehouden voor bussen wanneer de werken aan de Zuid- en Zennebrug starten.
Mozkito De Arkenvest wordt voorbehouden voor bussen wanneer de werken aan de Zuid- en Zennebrug starten.

Enkel bussen op Arkenvest en Basiliekstraat wordt stukje fietsstraat: 2,5 jaar omrijden door werken aan Zuid- en Zennebrug

Tijdens de bouw van de nieuwe Zuid- en Zennebrug zal de Arkenvest in Halle voorbehouden zijn voor bussen die in beide richtingen mogen rijden. Een stukje Basiliekstraat zal zelfs fietsstraat worden. De eerste maatregelen werden besproken in een commissie. Gemeenteraadslid Yves Demanet (Halle 2019) vindt dat de stad haar huiswerk te laat gemaakt heeft. “We hebben een heel omleidingsplan dat we de inwoners zullen voorleggen wanneer het volledige plaatje af is”, reageert burgemeester Marc Snoeck. (Sp.a).

Het is nog steeds onduidelijk wanneer De Vlaamse Waterweg kan starten met de bouw van de Zuidbrug over het Kanaal Brussel-Charleroi. Dat betekent ook dat de stad niet weet wanneer men aan de nieuwe Zennebrug kan beginnen. Om de verkeershinder te beperken werden beide dossiers aan mekaar gekoppeld. Door de bouw van de Zuidbrug zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn op de Suikerkaai, een belangrijke invalsweg richting centrum. Nog voor de werven opgestart zijn leveren ze al voer voor verhitte discussies tussen de Halse politici. “Een onoverzichtelijke verkeerschaos in de Halse binnenstad is in aantocht”, meent gemeenteraadslid Yves Demanet. “Al in 2014 werd een protocolovereenkomst getekend met het toenmalige Waterwegen en Zeekanaal voor de werken aan de Zuidbrug maar vandaag is er nog altijd geen omleidingsplan. Nu blijkt dat zelfs de Basiliekstraat aan de Parklaan opnieuw opgebroken moet worden terwijl die twee jaar geleden pas werd ingericht. Dat getuigt van een korte termijnvisie. Vorig jaar werd ook al een bouwvergunning afgeleverd door de stad voor nieuwe appartementen langs de Arkenvest. Op een belangrijke omleidingsweg wordt dan tegelijk een grote werf opgestart.”

Een circulatieplan had al in 2016 af moeten zijn en het kruispunt van de Basiliekstraat met de Parklaan en de Arkenvest moest toen al afgestemd worden op een alternatieve route tijdens de werken aan de brug. De toelating voor een grote bouwwerf op de Arkenvest had nooit gegeven moeten worden.”

Gemeenteraadslid Yves Demanet (Halle 2019)

Volgens Demanet heeft de stad haar huiswerk te laat gemaakt. “Een circulatieplan had al in 2016 af moeten zijn en het kruispunt van de Basiliekstraat met de Parklaan en de Arkenvest moest toen al afgestemd worden op een alternatieve route tijdens de werken aan de brug”, zegt Demanet. “Die toelating voor een grote bouwwerf op de Arkenvest had nooit gegeven moeten worden.”

Burgemeester Marc Snoeck pikt de kritiek van Demanet niet. “Eens de Zennebrug afgebroken zal zijn is er geen verkeer meer mogelijk tussen het Bevrijdingsplein en de Suikerkaai”, legt Snoeck uit. “In principe duren deze werken 2,5 jaar. Dat dit voor verkeersproblemen gaat zorgen is onvermijdelijk. Wat we ook doen, het autoverkeer zal moeten omrijden. Als stadsbestuur hebben we wel een omleidingsplein uitgewerkt en dat plan werd al aan verschillende betrokkenen zoals bedrijven, scholen en handelaars voorgelegd. Daarna werden maatregelen uitgewerkt. Zo wordt er werk gemaakt van een extra rijstrook op de August Demaeghtlaan, een bewegwijzering naar de parkeerplaatsen, een alternatieve fietsroute en veel meer.”

Als stadsbestuur hebben we wel een omleidingsplein uitgewerkt en dat plan werd al aan bedrijven, scholen en handelaars voorgelegd. Daarna werden maatregelen uitgewerkt. Zo wordt er werk gemaakt van een extra rijstrook op de August Demaeghtlaan, een bewegwijzering naar de parkeerplaatsen, een alternatieve fietsroute en veel meer.”

Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a)

Snoeck stelt ook dat destijds er geen sprake was van een vernieuwing van de Zennebrug. “Het afsluiten van de Suikerkaai heeft alles te maken met de aanleg van een nieuwe Zennebrug en zo goed als niets met de bouw van de Zuidbrug”, zegt hij. “Het is pas nadien dat beslist werd om de Zennebrug volledig te vernieuwen en deze te koppelen aan de bouw van de Zuidbrug. Het kruispunt van de Basiliekstraat, Arkenvest en Parklaan werd heraangelegd in functie van de geplande vernieuwing van de Bospoortbrug. Ondertussen blijkt dat die brug veel later wordt vernieuwd dan toen gepland en dus vonden we het nodig om het bovenste gedeelte van de Basiliekstraat in te richten als fietsstraat. Dat werk zal een maand duren maar dat betekent niet dat het kruispunt een maand zal afgesloten zijn. De Arkenvest zal in twee richtingen enkel nog toegankelijk zijn voor bussen. Dat is een bewuste keuze van het stadsbestuur. We willen het gebruik van de bus te stimuleren, door een vlottere bereikbaarheid van het centrum te garanderen. Tegelijk kunnen dan auto’s en vrachtwagens hun omleidinsgroutes richting Robert Lariellestraat vlotter rijden. Ten slotte willen we ook het fietsen aanmoedigen door een zoveel mogelijk gescheiden fietsroute uit te stippelen tussen het Bevrijdingsplein en het centrum.”

2 Op de Suikerkaai is er nu al  tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd  door de voorbereidende werken voor de bouw van de Zuidbrug. Wanneer de Zennebrug gebouwd wordt is verkeer er onmogelijk.
Mozkito Op de Suikerkaai is er nu al tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd door de voorbereidende werken voor de bouw van de Zuidbrug. Wanneer de Zennebrug gebouwd wordt is verkeer er onmogelijk.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer