De stad versoepelt het reglement om natuurgebieden aan te kopen.
Mozkito De stad versoepelt het reglement om natuurgebieden aan te kopen.

Grondprijzen fors gestegen en dus verhoogt Halle de subsidie voor aankoop van natuurgebieden

De subsidiëringsregels voor de aankoop van natuurgebieden door milieu- en natuurverenigingen worden aangepast omdat de grondprijzen voor natuurgebieden fors gestegen zijn. Het huidige reglement dateert alweer van2001 en was aan herziening toe. “Het bedrag van de subsidie wordt aangepast naar maximum vijftig procent van de aankoopprijs, notaris en registratiekosten niet meegerekend”, legt schepen van Openbaar Groen Bram Vandebroecke (Groen) uit. “Ook het subsidieplafond wordt verdubbeld tot 25 000 euro per jaar. Is dit bedrag meer, dan wordt de uitbetaling verspreid over meerdere jaren.”

De stad wil de aankoop van natuurgebieden blijven subsidiëren omdat milieu- en natuurverenigingen er zo voor zorgen dat die groene gebieden met elkaar verbonden kunnen worden. “Op die manier versterken we de biodiversiteit in en rond onze stad”, aldus Vandebroecke. “Kwetsbare dieren of planten kunnen zich in aansluitende gebieden ook beter verspreiden. En ook de Hallenaren profiteren mee want corridors geven vaak ook ruimte aan wandelaars en fietsers.” De gemeenteraad keurde de aanpassing dinsdagavond goed op de gemeenteraad.

Lees meer