Plan Boommarter maakte Hallerbos 10 procent groter

Het Plan Boommarter, dat in 2007 opgestart werd, heeft in meer dan tien jaar tijd een pak extra groen opgeleverd in Halle.

Via het bewuste plan engageren organisaties zich om de natuurgebieden in Halle verder uit te breiden en te verbinden met elkaar. Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos en de Natuurgidsen Zuidwest Brabant werken voor het project samen met het stadsbestuur.

Aankoop gronden

Alleen al door gronden aan te kopen, breidde het Hallerbos intussen uit met tien procent. Via het Plan Boommarter werden ook al tien poelen en dertien hoogstamboomgaarden aangelegd, hersteld of uitgebreid. Zeventien gemengde hagen en houtkanten werden aangeplant in natuurgebieden, en bij particulieren werd in totaal nog tien kilometer aan wegbermen, holle wegen en bomenrijen aangelegd.


Natuurpunt breidde ook reservaat de Berendries uit met zes hectare. Intussen wordt ook een nieuwe plantactie georganiseerd waarbij inwoners van Halle streekeigen plantgoed met een stevige korting kunnen kopen, om zo hun steentje bij te dragen. De informatie hierover vind je terug op www.halle.be/plantactie. (BKH)

Lees meer