3 De allereerste schooldag op De Winde in september 2016. Toen begonnen met meer dan zeventig kinderen, vandaag zitten er bijna 150 leerlingen en kleuters.
Mozkito De allereerste schooldag op De Winde in september 2016. Toen begonnen met meer dan zeventig kinderen, vandaag zitten er bijna 150 leerlingen en kleuters.

Stad Halle en De Winde sluiten akkoord over renovatie schoolgebouw: “We willen voorkomen dat er een school verdwijnt in een wijk waar de nood net het hoogst is”

Het gebouw van buurtschool De Winde in Halle wordt gerenoveerd. De stad wil onder andere het dak isoleren en De Winde kan dan investeren in de inrichting als schoolgebouw. “We willen voorkomen dat er een school verdwijnt in een wijk waar de nood net het hoogst is”, zegt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V). Buurtschool De Winde en het Halse stadsbestuur hebben na maanden onderhandelen een akkoord gesloten.

Buurtschool De Winde opende in 2016 de deuren op de Albertsite in de Sint-Rochuswijk. Er werd een overeenkomst gesloten met de stad waarbij de vzw De Winde voor een periode van 33 jaar een deel van de site in erfpacht kreeg. Maar twee jaar geleden vroeg de raad van bestuur om een verlaging van de erfpachtsom omdat de school dringend gerenoveerd moest worden. De voorbije maanden werd er onderhandeld en die gesprekken liepen soms niet van een leien dakje. Op de eerste schooldag in september trokken leerkrachten mutsen, sjaals en wintersportkleding aan om de problemen aan te kaarten. Die actie werd niet echt gesmaakt door het toenmalig schepencollege, maar de onderhandelingen leverden nu toch een akkoord op.

De afspraak is dat De Winde nog steeds elk jaar het bedrag van 16.000 euro zal betalen. Dat is één procent van de geschatte waarde van het gebouw. De stad neemt wel een aantal van de infrastructuurwerken voor haar rekening, gespreid over de komende jaren

Dieuwertje Poté

“We hadden beloofd om begin deze legislatuur een doorbraak te forceren en dat is gelukt”, zegt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V). “De afspraak is dat De Winde nog steeds elk jaar het bedrag van 16.000 euro zal betalen. Dat is één procent van de geschatte waarde van het gebouw. De stad neemt wel een aantal van de infrastructuurwerken voor haar rekening, gespreid over de komende jaren.”

3 Buurtschool De Winde is gelegen op de hoek van de Albertstraat en de Halleweg.
Foto Mozkito Buurtschool De Winde is gelegen op de hoek van de Albertstraat en de Halleweg.

Werken blijven ten laste van school

De stad en De Winde maakten ook afspraken over welke werken uitgevoerd worden. “Die zijn heel specifiek besproken”, aldus Poté. “Wat de stad laat uitvoeren zal het schoolgebouw duurzamer maken. Het compromis bestaat erin dat we onder andere het buitenschrijnwerk, de elektriciteit, de verwarmingsinstallatie en het sanitair zullen vernieuwen en dat het dak volledig geïsoleerd zal worden. Een gevolg daarvan is dat voor hen de energiefactuur zal dalen. Maar alle werken die nodig zijn om van het gebouw een echt schoolgebouw te maken blijven ten laste van De Winde.”

Volgens Poté is het altijd de bedoeling geweest om De Winde te helpen om verder te blijven bestaan. Sinds de oprichting veranderde al heel wat binnen de organisatie van de school. Er waren onder andere problemen met de financiën maar intussen is er een doorlichting gebeurd en kan De Winde opnieuw vooruit kijken.

Vandaag zitten er net geen 150 kinderen en de school kan nog groeien tot tweehonderd kinderen. De Winde is gelegen op Sint-Rochus, de wijk die het meest getroffen is door het capaciteitsprobleem. Onze prioriteit is altijd geweest om die kinderen op school te kunnen houden. De Winde is de enige methodeschool in Halle en zo krijg je een gevarieerd schoolaanbod

Dieuwertje Poté

“Het is voor ons essentieel dat de school blijft bestaan”, zegt Poté. “Het zou het capaciteitsprobleem in het lager onderwijs groter maken. Vandaag zitten er net geen 150 kinderen en de school kan nog groeien tot tweehonderd kinderen. De Winde is gelegen op Sint-Rochus, de wijk die het meest getroffen is door het capaciteitsprobleem. Onze prioriteit is altijd geweest om die kinderen op school te kunnen houden. De Winde is de enige methodeschool in Halle en zo krijg je een gevarieerd schoolaanbod. Dat vinden we ook belangrijk.”

3 Op de eerste schooldag trokken leerkrachten in september mutsen, sjaals en wintersportkleding aan om de problemen aan te kaarten.
Mozkito Op de eerste schooldag trokken leerkrachten in september mutsen, sjaals en wintersportkleding aan om de problemen aan te kaarten.

Exacte prijs? Garanties?

Bij oppositiepartij N-VA vinden ze het vreemd dat de schepen een negatief advies van de financiële dienst van de stad naast zich neerlegt. “Dit dossier krijgt bovendien na drie jaar onzekerheid nu wel een oplossing maar wel eentje met vele nieuwe vragen. Hoeveel zal de exacte kostprijs zijn van deze zware infrastructuurwerken? Welke garanties krijgt de stad van de buurtschool dat de erfpachtvergoeding nu wel zal betaald worden? Is er nog wel sprake van erfpacht als de stad de renovatie van het gebouw op zich neemt? Allemaal vragen waarop de antwoorden onduidelijk blijven”, zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA).

Voldoende beleidsruimte

Schepen Poté verdedigt de beslissing. “Wij mogen als stadsbestuur afwijken van de adviezen van de stadsdiensten”, zegt ze. “De financiële dienst deed haar werk goed en maakte een aantal terechte bemerkingen, maar wij moesten als stadsbestuur de knoop doorhakken en een oplossing vinden om deze school open te houden.” Poté ontkent dat de werken een financiële put zullen veroorzaken in het budget van de stad. “De stad kan jaarlijks een investeringsritme van 6 à 7 miljoen euro aan”, legt Poté uit. Volgens de eerste ramingen die we al zagen wordt de kostprijs van de werken momenteel geschat op zo’n half miljoen euro. Dit bedrag moet inderdaad nog bevestigd worden door offertes, maar het zal over de komende zes jaar verspreid worden. Er blijft dus voldoende andere beleidsruimte over.”

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer