Stad in beroep tegen bouwvergunning

Het Hals schepencollege is er niet van overtuigd dat er in het nieuwe bouwproject langs de vijver in Essenbeek voldoende doorgang is voorzien tussen de elf woningen. Er zou ook geen voetpad rond de vijver voorzien zijn dat openbaar toegankelijk is. Na een juridische procedureslag leverde de bestendige deputatie deze maand een vergunning af voor de bouw van de elf woningen. Het stadsbestuur weigerde een paar jaar geleden zelf al eens een vergunning af te leveren omdat de openbaarheid van de paden en de doorgang naar de vijver niet gegarandeerd werden. "Ook nu is er in het dossier te weinig duidelijkheid ", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Snoeck (sp.a). "Daarom willen we in beroep gaan. Of dat dan wel via een beroep via de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een cassatieberoep bij de Raad van State zal zijn, laten we nu nog bestuderen." (BKH)

Lees meer