Stad verkoopt grond Villa Servais

Het stadsbestuur verkoopt een kleine stukje grond aan de familie De Poorter, de eigenaars van de Villa Servais. De Halse gemeenteraad keurde in februari de verkoop van het perceel aan de Servaislaan goed zodat het mee kon opgenomen worden in het totale restauratiedossier van het beschermde monument. De verkoop past in het bijzonder plan van aanleg 'Dynastiewijk', dat voorziet dat de omgeving rond de Villa Servais mee in het renovatieproject van het historisch gebouw wordt opgenomen. (BKH

Lees meer