Op woensdag 5 juni liepen verschillende winkels onder water in de Basiliekstraat na een plotse wolkbreuk.
Mozkito Op woensdag 5 juni liepen verschillende winkels onder water in de Basiliekstraat na een plotse wolkbreuk.

Veertig bufferbekkens aangelegd in twintig jaar tijd maar strijd tegen wateroverlast is nog steeds niet gewonnen in Halle

Het stadsbestuur van Halle liet de voorbije twintig jaar liefst veertig bufferbekkens aanleggen en investeerde zo liefst acht miljoen euro in de strijd tegen wateroverlast maar dan nog zullen extra werken nodig zijn om de kans op overstromingen te beperken.

Het stadsbestuur van Halle maakte een evaluatie op van alle investeringen die de voorbije jaren in Groot-Halle gebeurden om wateroverlast te voorkomen. Woensdagavond 5 juni liepen nog verschillende winkels in het centrum van Halle onder na een stevige wolkbreuk.

Dump geen rommel in de riolen. De gevolgen zijn niet min: geurhinder en natuurlijk wateroverlast bij hevig regenweer. Drinkwatermaatschappij Farys somt zwerfvuil, vet en olie en resten van pleister, cement en beton op als de meest voorkomende vervuilers die de riolen verstoppen.

Stadsbestuur Halle

Veel bufferbekkens functioneren ook zoals het hoort. “Onderzoek heeft aangetoond dat de bufferbekkens in de binnenstad tijdens hevige buien functioneren zoals het hoort”, laat het stadsbestuur weten. “De wateroverlast in de Basiliekstraat en de Maandagmarkt ontstaat doordat het regenwater van de hoger gelegen stadsdelen langs de Ninoofsesteenweg en de Lenniksesteenweg naar het centrum stroomt. Zo’n hoeveelheid water kan het rioleringsstelsel in het centrum niet in één keer slikken, waardoor het water naar omhoog komt. Via bijkomende infrastructuurwerken willen we ervoor zorgen dat het water trager doorstroomt naar de Basiliekstraat of via een andere weg in de Zenne belandt. Maar dit moet uiteraard eerst verder onderzocht worden. Deze oplossing kunnen we niet op korte termijn realiseren.”

Eerder werd al aangekondigd dat er nog geïnvesteerd zal worden in flexibele waterdijken om op risicoplaatsen bovengronds water te bufferen.

Eén bufferbekken functioneert wel niet zoals het hoort. Het wachtbekken in de Sint-Rochuswijk werd aangelegd in 2016 maar doet zijn werk niet. Het stadsbestuur is zelfs een gerechtelijke procedure gestart tegen het studiebureau dat betrokken was in dat dossier maar een uitspraak is er nog niet.

Goed nieuws

Goed nieuws is er wel voor de bewoners van de Arthur Puesstraat in Lembeek. Vanaf 15 juli functioneren de nieuwe bufferbekkens die geplaatst werden tijdens de rioleringswerken in de Kruiskensheide en de Steengroefstraat.

De stad geeft zelf nog een tip aan de inwoners mee om wateroverlast te voorkomen. “Dump geen rommel in de riolen”, luidt het. “De gevolgen zijn niet min: geurhinder en natuurlijk wateroverlast bij hevig regenweer. Drinkwatermaatschappij Farys somt zwerfvuil, vet en olie en resten van pleister, cement en beton op als de meest voorkomende vervuilers die de riolen verstoppen. Een goeie afwatering naar de riolering begint uiteraard bij een vrije waterslikker. Onze rioolroosters worden vier tot zes keer per jaar door de stad gereinigd, afhankelijk van de locatie en het risico op overstromingen. De gootjes in de Basiliekstraat worden zelfs tweemaandelijks gereinigd.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer