thinkstock

Lees hier de gevolgen voor Hamme na de maatregelen tegen het coronavirus

Evenementen, bijeenkomsten en activiteiten worden allemaal afgeschaft.

Concreet betekent dit dat onder meer de wekelijkse zaterdagmarkt, de zondagse rommel- en antiekmarkt, de Wuitensfeesten en de kermis zullen uitgesteld worden.

In de gemeentelijke accommodaties op onderstaande (niet-limitatieve) lijst worden alle activiteiten opgeschort:

Gemeentelijke bibliotheek, Achterthof 94

Sporthal Meulenbroek, Kaaiplein 32

Cultureel Centrum Jan Tervaert, Kaaiplein 34

Feestzaal Hambiance, Kaaiplein 35

Jeugdcentrum Den Appel, Kaaiplein 36

Ontmoetingscentrum Ter Munken, Scheldestraat 39

Ontmoetingscentrum De Vrede, Vredestraat

Ontmoetingscentrum Zogge, Neerlandt

Ontmoetingscentrum De Reiger, Baasrodeveerstraat 8

Zaal den Bond, Kleinhulst 4

KSA Hamme, Kaaiplein 29

Scouts/KLJ Hamme, Zilverberkstraat 1

Chiro Sperato/Spodaspeza Zogge, Zogge tussen 88-90

Chiro Pimpernel Moerzeke, Groenstraat 19

De volgende gemeentelijke gebouwen/diensten (niet limitatief) worden gesloten voor het publiek:

Gemeentelijke bibliotheek, Achterthof 94

Gemeentelijke bibliotheek, Vredestraat 3a

Sporthal Meulenbroek/sportdienst, Kaaiplein 32

Cultureel Centrum Jan Tervaert/cultuurdienst, Kaaiplein 34

Feestzaal Hambiance, Kaaiplein 35

Jeugdcentrum Den Appel/Jeugdhuis ‘t Klokhuis, Kaaiplein 36

Jeugddienst, Kaaiplein 36

Buitenschoolse kinderopvanglocaties De Kiezel en De Roefel (Marktplein en Hospitaalstraat)

Ook in het administratief centrum sluiten volgende publieksdiensten:

Dienst gemeentewerken

Dienst vergunningen

Dienst toerisme

Dienst lokale/sociale economie

Dienst milieu

Daarnaast zal ook het loket van de uitvoeringsdiensten (Zwaarveld) gesloten zijn.

Gelieve de niet-dringende bezoeken aan de administratieve diensten uit te stellen (dienst burgerzaken, dienst samenleving en gezin). We vragen om de communicatie zoveel mogelijk via mail of per telefoon te laten verlopen. TIP: Je kan ook je documenten en attesten aanvragen via het thuisloket (LINK).

Woonzorgcentra en dagverzorging

Het dagverzorgingscentrum Den Oever is vanaf zaterdag gesloten. In de woonzorgcentra Meulenbroek (Hamme) en vzw Trento (Moerzeke) gelden vanaf heden volgende maatregelen:

Extern bezoek is niet meer toegelaten in beide wooncentra.

De cafetaria en het seniorenrestaurant worden gesloten.

De gemeenschappelijke activiteiten en geplande evenementen in de wooncentra worden afgelast.

Er worden geen huisdieren toegelaten.

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten zal er een uitzondering gemaakt worden voor:

externe zorgverstrekkers, stagiair(e)s en geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven).

Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Art) bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten. Deze groep, die toch binnen mag, zal aan dezeflde voorschriften moeten voldoen als het personeel.

Kinderopvang

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (IBO De Roefel en kinderdagverblijf De Kiezel) zullen tot nader order gesloten blijven. Kinderdagverblijf Zonnebloem blijft geopend maar er zullen aangepaste maatregelen genomen worden voor het op- en afhalen van de kinderen.

Hoe besmetting voorkomen?

Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Zo bescherm je jezelf en anderen:

Was regelmatig je handen. Doe dit grondig en lang genoeg.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog als je geen zakdoek hebt.

Blijf thuis als je ziek bent.

Vermijd handen geven.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.

Risicogroepen

personen ouder dan 65 jaar

diabetici

personen met een hart-, long- of nieraandoening

kinderen jonger dan 6 maanden

zwangere vrouwen

personen met een verzwakt immuunsysteem

...

Vragen met betrekking tot gemeentelijke maatregelen/dienstverlening:

0470 82 03 98 (ma-vrij: enkel tijdens de kantooruren)

Stel je vraag online via www.hamme.be/coronavirus.

Algemene vragen met betrekking tot het coronavirus:

0800 14 689 (gratis infonummer) of www.info-coronavirus.be.

Facebook: https://www.facebook.com/volksgezondheid.

Twitter: @be_gezondheid

Lees meer