Directeur Guy Van Gucht, burgemeester Herman Vijt, voorzitter Etienne De Prijcker en kunstenaar Luc De Man bij het kunstwerk 'Cubes#90'.
Foto GDR Directeur Guy Van Gucht, burgemeester Herman Vijt, voorzitter Etienne De Prijcker en kunstenaar Luc De Man bij het kunstwerk 'Cubes#90'.

Oostkouter ontdekt nieuw pleintje

SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ DE ZONNIGE WOONST VIERT 90STE VERJAARDAG

De sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst heeft haar 90-jarig bestaan gevierd op het vernieuwde Oostkouterpleintje. Kunstenaar Luc De Man onthulde er zijn 'Cubes#90' terwijl het bestuur van de bouwmaatschappij verdere toekomstplannen smeedt.

"Het Oostkouterpleintje vormt een symbolische plek om de verjaardag van De Zonnige Woonst te vieren. Onze sociale bouwmaatschappij zet al enkele jaren intensief in op de vernieuwing van de huurwoningen in deze wijk. Met verschillende renovatie- en vervangingsbouwprojecten en ook met de heraanleg van dit stukje openbaar domein leveren we een actieve bijdrage aan de heropwaardering van de hele wijk", zegt voorzitter Etienne De Prijcker. Dat gebeurt niet alleen met de installatie van het gigantische kunstwerk 'Cubes #90' van kunstenaar Luc De Man. Er zijn ook zitplaatsen en een parking voor 15 voertuigen. "Enkele bomen maken het hier gezelliger."


En de sociale bouwmaatschappij heeft nog meer plannen met de wijk. "Op de planning staat de bouw van 27 appartementen in de Dennenstraat en in de Populierenstraat. Verder zullen we ook de site in de Lindestraat helemaal vernieuwen", zegt directeur Guy Van Gucht. "Een reeks woningen in de Oostkouterstraat en in de Populierenstraat worden gerenoveerd. De gebouwen op de hoek van de Veldstraat met de Populierenstraat en Prieel krijgen een nieuwe invulling."

Meer dan 2.000 woningen

De Zonnige Woonst zet intussen al negentig jaar in op goede huisvesting voor huurders. In 1930 waren de eerste achttien sociale woningen in Hamme een feit, twee jaar nadat de oprichtingsakte van de toenmalige 'Maatschappij voor Goedkope Woningen' ondertekend werd. Vier jaar later kwamen er al 14 huizen bij. In 1954 kreeg de maatschappij zijn huidige naam: De Zonnige Woonst. "De snelheid van woningen bouwen nam in de jaren vijftig al snel toe. Toen werden nog eens 207 woningen gebouwd. Pas in de jaren zestig werden ook de eerste koopwoningen gebouwd." Vandaag heeft De Zonnige Woonst 1.401 woningen, verspreid over de gemeenten Hamme, Temse en Waasmunster. De sociale bouwmaatschappij verkocht al 649 woningen, wat betekent dat er in negentig jaar tijd meer dan 2.000 woningen gebouwd of aangekocht werden. "De oudste woningen die we verhuren, werden gebouwd in de jaren vijftig en staan in de Oostkouterwijk, een symbolische plaats dus om onze verjaardag te vieren", zegt Van Gucht. En daarmee is de cirkel rond.


Maar het werk is nog lang niet gedaan. Behalve de vele renovatiewerken aan de bestaande woningen wordt ook een heel nieuwe site ontwikkeld. In 2013 kocht De Zonnige Woonst de bedrijfssite Tasibel aan. Op die site in het centrum van Hamme, aan het Koning Albertplein, zal De Zonnige Woonst zo'n 150 woningen bouwen. Het wordt een nieuwe wijk met zorgvoorzieningen.

Lees meer