Dirk Van Hertum (VINCI) met campusdirecteur Marc Desmet.
RV Dirk Van Hertum (VINCI) met campusdirecteur Marc Desmet.

Leerlingen TIO verdeelden meer dan 6.000 gezichtsbeschermers: “We zullen onverminderd doorgaan!”

De leerlingen van WICO campus TIO zijn de voorbije weken bijzonder actief geweest. Ze produceerden meer dan zesduizend gezichtsbeschermers, die gratis werden verdeeld onder de zorgverleners. 

De school kreeg deze week een subsidie van het Fonds VINCI, dat ondersteuning biedt aan organisaties die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Dat gebaar wordt op de school bijzonder gewaardeerd. “De erkenning voor de inzet en het engagement van onze leerlingen is breed gedragen. Dat bewijzen de vele sympathie- en steunbetuigingen die ze dagelijks mogen ontvangen”, vertelt campusdirecteur Marc Desmet. “Met diezelfde gedrevenheid willen ze onverminderd doorgaan zolang de tijd en middelen dat toelaten. Want nog steeds blijft het pompen of verzuipen voor de zorghelden in de frontlinie van de coronacrisis.”

Lees meer