De Leopoldlaan is opnieuw open.
Gemeente Pelt De Leopoldlaan is opnieuw open.

Leopoldlaan na één jaar werken weer geopend

Bijna dag op dag een jaar na de start van de werken aan de Leopoldlaan, is de weg weer geopend. Dat betekent dat de verkeerscirculatie van voor de werken, met eenrichtingsverkeer in de Pastorijstraat, opnieuw van kracht is. 

Het gedeelte vanaf de rotonde aan de N790 tot aan de Dommel werd geheel heraangelegd. De bestaande wegenis en riolering werden volledig uitgebroken. Er kwam nieuwe riolering met gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Meteen werden alle andere nutsleidingen vernieuwd. Ook de brug over de Dommel werd volledig vervangen. Tot slot kwamen er een volledig nieuw wegdek, nieuwe fietspaden, nieuwe voetpaden en passend groen. 

Het grootste gedeelte van de Leopoldlaan, tussen Overpelt-centrum en de rotonde N790, werd in 2011-2012 heraangelegd. Dit laatste sluitstuk van de Leopoldlaan lag voor de fusie deels op Neerpelts en deels op Overpelts grondgebied en stond nog onder het beheer van het Vlaams Gewest. De Leopoldlaan is de historische, kaarsrechte verbindingsweg tussen de twee dorpskernen van Pelt. 

Lees meer