Illustratiebeeld van de plaatsing van een zorgunit in een tuin.
Livios Illustratiebeeld van de plaatsing van een zorgunit in een tuin.

Lommel maakt mobiele mantelzorgunits in de tuin mogelijk

Vanaf nu kunnen zorgbehoevende Lommelaren langer ‘thuis’ blijven wonen. Het stadsbestuur heeft immers de stedenbouwkundige voorschriften aangepast, zodat het mogelijk wordt om tijdelijke, mobiele mantelzorgunits van maximum 60 vierkante meter in de achtertuin te plaatsen. “Deze beslissing geeft mensen de kans om hun zorgbehoevende familieleden thuis te verzorgen. Dat kunnen ouderen zijn, maar ook ouders die thuis voor een kind met een handicap willen zorgen”, legt burgemeester Bob Nijs (CD&V) uit.

Volgens schepen van Lokaal Sociaal Beleid en Wonen Nancy Bleys (CD&V) stijgt de vraag om zorgbehoevenden in de thuisomgeving op te vangen al een aantal jaren. “Enerzijds door de vergrijzing en anderzijds door de kostprijs en wachtlijsten voor rust- en verzorgingstehuizen. Daarnaast is het ook gewoon aangenamer, goedkoper en minder ingrijpend voor de bewoners. Zeker tijdens de huidige coronacrisis is de vraag heel actueel.”

De mobiele woonunit, een zogenaamde containerwoning, kan onderdak bieden aan hoogstens twee zorgbehoevenden en moet voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Wooncode. “Een groot voordeel van een tijdelijke woonunit is dat er geen dure verbouwingen aan de hoofdwoning moeten worden uitgevoerd om te komen tot een zorgwoning”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Joris Mertens (CD&V).

Vergunning

Een vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgunit wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaar of tot het beëindigen van de zorgrelatie. Na vijf jaar kan er eventueel een nieuwe tijdelijke vergunning verleend worden onder dezelfde voorwaarden. Per hoofdwoning op een perceel kan slechts één tijdelijke woonunit worden vergund. 

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen blijft ook daarvoor wel verplicht”, zegt schepen Mertens. “Je volgt de gewone procedure en werkt verplicht samen met een architect. Je mag ook geen bijkomende verhardingen aanleggen voor een extra terras of een parkeerplaats. Geïnteresseerden nemen best even contact op met de dienst Vergunningen.”

Lees meer