Kipster komt niet in de Bovenstestraat in Peer.
Mine Dalemans Kipster komt niet in de Bovenstestraat in Peer.

Minister Demir geeft geen vergunning voor bouw nieuw pluimveebedrijf in Wijchmaal: “Op een andere locatie misschien wel, maar hier niet”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert om een omgevingsvergunning te geven aan Kipster voor de bouw en de exploitatie van een nieuw pluimveebedrijf met 48.000 legkippen. Het Nederlandse bedrijf beschrijft zichzelf als ‘milieu- en dierenvriendelijk’. Minister Demir vindt echter dat de locatie in de Bovenstestraat in Wijchmaal onvoldoende geschikt is.

Kipster werd nooit met open armen ontvangen in Wijchmaal. Er waren twijfels bij de buurtbewoners en uiteindelijk werden 23 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Eén van de grootste protestvoerders was onafhankelijk raadslid Peter Smeets, die onder meer gewag maakte van zware grondwaterverontreiniging, waardoor het water niet geschikt zou zijn voor de dieren.

De provincie weigerde bijgevolg een vergunning voor Kipster. Er werd gewezen op de schending van de goede ruimtelijke ordening en mogelijke mobiliteitshinder. Daarop ging het bedrijf in beroep bij de minister. Die volgt echter de beslissing van de Limburgse deputatie. Ook vanwege het departement Omgeving en het college van burgemeester en schepenen van Peer werd al ongunstig advies verleend.

Geen goede ruimtelijke ordening

Minister Demir wijst op drie zaken in het nadeel van Kipster. “De inplanting van grootschalige stallen in een open ruimte gebied is allereerst geen goede ruimtelijke ordening. Dat veroorzaakt bijkomende verhardingen en versnippering in open ruimte. Ten tweede zijn de kleine veldwegen niet geschikt voor veel vrachtwagentransport. En ten derde zijn de stallen gelegen in een Europees beschermd Vogelrichtlijngebied. In de aanvraag wordt niet onderzocht of de stallen en exploitatie van 48.000 kippen een negatief effect kunnen hebben daarop.”

In het verleden werd al gewag gemaakt van een andere locatie voor Kipster. Demir benadrukt dan ook dat ze niet het hele concept van het bedrijf als dusdanig afkeurt. “Op een andere plaats zou het mogelijk wel kunnen worden vergund, maar op deze locatie niet.”

Lees meer