De vernieuwde Ringlaan is veiliger voor de schoolgaande jeugd.
Gemeente Pelt De vernieuwde Ringlaan is veiliger voor de schoolgaande jeugd.

Vernieuwde Ringlaan biedt meer veiligheid aan schoolgaande jeugd

Sommige Peltenaren hebben dit het afgelopen weekend misschien al gemerkt: de Ringlaan is klaar. Met bredere fietspaden en een aantal opstelstroken voor fietsers aan verkeerslichten, is de veiligheid van de schoolgaande jongeren er verbeterd. 

De afgelopen weken werden de slemlagen aan de Ringlaan aangelegd en werd ook de definitieve belijning aangebracht. Zowel fietsers als voetgangers kregen beveiligde oversteekplaatsen op de vier kruispunten met verkeerslichten. Voetgangers kunnen die lichten zelf bedienen. Voor de fietsers kwamen er opstelstroken. 

Als gevolg daarvan moet volgens de richtlijnen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken de maximumsnelheid op de Ringlaan naar 50 km/u. Daartoe werden de fietspaden verbreed en de rijstroken versmald. De voetpaden werden volledig vernieuwd. Van de gelegenheid werd gebruikgemaakt om de riolering, die onder de stoepen ligt, van binnenuit te herstellen.

Lees meer