Het Salvatorcollege in Hamont.
Mine Dalemans Het Salvatorcollege in Hamont.

Zesdejaars WICO krijgen beperkt aantal examens in week van 22 juni

De zesdejaars die middelbaar onderwijs volgen bij scholengemeenschap WICO zullen een beperkt aantal examens krijgen in de week van 22 juni. Dat laat pedagogisch coördinator van het Salvatorcollege Veerle De Graaf weten. “Voor elke studierichting werden er afspraken gemaakt om dezelfde examens te geven. Het maximale aantal examens is vier. Hier koos WICO voornamelijk voor de richtingsvakken en hield ze rekening met het totale aantal lesuren van alle examenvakken samen.”

WICO liet zich in al haar campussen bijstaan door preventie-adviseur Frank Driesen. Onder zijn leiding werden er draaiboeken op maat van elke campus gemaakt. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, leerlingenaantallen en studierichtingen per campus. Ronde Tafel zorgde voor 4.000 extra mondmaskers en een aantal leerlingen werkte zelf een filmpje uit met instructies over het wassen van de handen op school.

Overtollig meubilair weggehaald

Deze vrijdag zullen de zesdejaars dus weer op school worden ontvangen. Dat gebeurt op het Salvatorcollege met mondkapje en met de nodige afstand. “Na de ontvangst zullen ze in kleine groepen les volgen. In de lokalen werd het overtollige meubilair weggehaald, werden gordijnen afgenomen... Aan de ingang van elk lokaal staat een ontsmettende gel om de handen te wassen.” De leraren krijgen een ‘faceshield’, geproduceerd door de mensen van WICO TIO.

“Vanaf maandag 18 mei zullen de zesdejaars op onze school drie halve dagen naar school komen, waarbij we één halve dag reserveren voor een toetsmoment op school. De zesdes zullen volgende week hun eindpresentatie voor de GIP (geïntegreerde proef) en OC (onderzoekscompetentie) digitaal doen”, geeft De Graaf nog mee.

Tweede en vierde jaar is mogelijk

“We evalueren het verloop van onderwijs op school met onze zesdejaars en wachten op verdere richtlijnen van de overheid over een herstart van de andere jaren. Op onze school is het zeker mogelijk om de tweedes en vierdes veilig te ontvangen. We maakten zelfs een buitenklas in de fietsenstalling en sowieso hebben we een ruime speelplaats in een zeer groene omgeving en vinden we bij mooi weer zeker buiten meerdere lesplekken.”

De Graaf verzekert ten slotte nog dat de personeelsleden op de school in goede gezondheid verkeren. Donderdag is er een laatste try-out. Met een groot bord en stickers op de vloer zal iedereen herinnerd worden aan de ‘social distancing’. “Ook in de lerarenkamer werd meubilair verwijderd om iedereen duidelijk te maken dat het belangrijk is om afstand te houden en niet alles aan te raken. Leerlingen zijn het op onze school behoorlijk gewend om een vraag te komen stellen aan de lerarenkamer. Die toegang werd, tijdelijk, afgesloten en in de plaats daarvan installeerden we een bel met een sensor.”

Lees meer